Fler webbplatser
Samhällsplanering

Arbetet med förnyelsen av centrum fortsätter

Med våren i antågande höjs nu tempot i arbetet med att bygga om Hallstahammars centrum. Planen är att torget ska vara färdigställt senast den sista maj. Lekplatsen i centrum färdigställdes och invigdes av ett stort antal glada barn under höstlovet, men några sista justeringar görs även vid detta område i form av uppsättande av en pergola, ett staket och en informationsskylt om vilka åldrar lekplatsen är anpassad för.

Under vintern när tjälen har gjort det omöjligt att göra större markarbeten har arbetet till viss del fått vara vilande. Däremot har en hel del förberedelser gjorts inför vårens arbete med plattsättning och uppbyggnation av området, även om det kanske inte har sett ut så för den som passerat torget.

Förnyelsen har tyvärr drabbats av vissa förseningar, bland annat beroende på de stora snömängderna och försenade ritningar för sittgradängerna. Torget är efterlängtat och många hade kanske önskat att det blev klart snabbare. Men det är samtidigt viktigt att torget blir så bra som möjligt.

- Det känns väldigt bra att vi nu närmar oss ett nytt, fräscht torg som vi hoppas ska fyllas med liv och rörelse, inte bara under sommarmånaderna utan under stor del av året, säger Ulrika Rönnberg, projektledare för centrumförnyelsen.

Så fortsätter arbetet under våren


Markstenarna håller nu på att rivas i mittenområdet. Därefter kommer plattsättning att starta, innan sittgradängerna ska börja byggas på plats. Arbetet startar på ytan utanför spelhörnan och systemet för att sedan utvidgas. Vissa dagar kommer arbetet att pågå fram till klockan 18 men målet är att inte kapa plattor efter kl. 16.30 för att minimera bullret.


- En av mina hjärtefrågor är hållbar stadsutveckling, som omfattar allt från bevarade grönområden, energieffektiva byggnader och en inkluderande och sammanhållen samhällsmiljö. Därför gläds jag extra mycket åt att vi nu tar ett steg vidare på vägen i att förnya centrum i Hallstahammar, säger Oscar Bogren, samhällsbyggnadschef på Hallstahammars kommun. Oscar ser, som många andra, fram emot att det nya torget ska bli färdigt till sommaren.