Fler webbplatser
Samhällsplanering

Ett trygghetsboende byggs på Knektbacken

Torsdagen den 21/3 gick startskottet för Hallstahems byggnation av ett punkthus med 32 nya trygghetsbostäder för dig som är 65+. I huset kommer Hallstahammars kommun att erbjuda verksamhet i en gemensamhetslokal, på liknande sätt som på Myrans 55+ boende i Kolbäck och på Hästhoven i Hallstahammar.

- Vi kommer erbjuda dagliga aktiviteter och luncher till seniorer, som ett led i vår strävan att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande. Vi gör många olika insatser för att erbjuda ett gott liv på äldre dagar, bland annat genom att erbjuda möjlighet till rörelse i vardagen och vidga möjligheterna till ett gott socialt samspel. Vi vill kunna möjliggöra för den som vill och kan, att bo hemma så länge som möjligt. Att kunna erbjuda dessa aktiviteter på ytterligare ett boende i kommunen är vi självklart väldigt glada över, säger Paolo Sandbom, enhetschef för den förebyggande verksamheten inom Äldreförvaltningen.

Trygghetsboendet byggs på en plan mellan befintliga hus på det omtyckta området Knektbacken. Huset blir fem våningar högt med ettor, tvåor och treor. Planerad inflyttning är sommaren 2025. Läs gärna mer och se bilder på Hallstahems webbplats. Nytagna bilder på huset publiceras varje halvtimme.