Fler webbplatser
Samhällsplanering

Näslundsskolans upphandling görs om

Förvaltningsrätten i Uppsala bifaller (godkänner) entreprenören Aros Bygg & Förvaltning Aktiebolags ansökan om över­prövning och beslutar att upphandlingen av nybyggnation av Näslundsskolan i Hallstahammar ska göras om.

Ärendet om ny upphandling och nytt förfrågningsunderlag kommer att behandlas på tekniska nämndens arbetsutskott. Det nya förfrågningsunderlaget kommer publiceras i mitten av maj 2021 och ny upphandling ska därefter göras.

Bilden visar en ordförandeklubba, och händer som håller dokument och skriver på tangentbord