Fler webbplatser
Samhällsplanering

Nu påbörjas markarbetet på kvarteret Vattentornet

Nu påbörjas arbetet med att göra plats för nya gator och bostäder på kvarteret Vatten­tornet. Bygg- och anläggnings­företaget PEAB har fått entreprenad­kontraktet och ska nu påbörja bygg­projektet.

Skissbild kvarteret Vattentornet i Kolbäck

Vi bygger ny infrastruktur i form av vatten- och avlopps­ledningar, fiber, el, gator, gång- och cykelvägar samt belysning. Det blir nya gator med ny beläggning, ny belysning som kompletteras med gång- och cykelväg utmed den befintliga ”Vattentornsvägen”. Detta arbete kommer att pågå mellan kl. 6.30 och 18.00 på vardagar under entreprenadtiden.

Från och med vecka 24 och en knapp månad framåt pågår arbetet med att ta bort gamla betongdelar, där gamla betongfabriken legat. Detta kan orsaka vibrationer och oväsen. Under dessa veckor kommer även vissa träd att avverkas.

I början av augusti kommer själva arbetet med vatten- och avlopps­ledningar och vägbyggnation att påbörjas.

För dig som boende i området innebär detta följande:

  • Hus som angränsar till arbetsområdet kommer att besiktas, du som husägare kommer att kontaktas av en besiktningsman.
  • Del av Vallmogatan och Norra Åvägen kommer att vara avstängda för biltrafik under en viss tid.
  • Vattnet kommer ibland att stängas av tillfälligt under arbetet. Vi meddelar hushåll som påverkas av de planerade vattenavstängningarna innan dessa sker. Avstängningen sker under dagtid. Det kan förekomma oplanerade vattenavstängningar då vi inte hinner gå ut med information innan.
  • Framkomligheten begränsas. Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar. Bilar kan behöva parkeras utanför tomten om vårt arbete tillfälligt blockerar infarter.
  • Tänk på säkerheten vid avspärrat område. För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas innanför avspärrat arbetsområde. Vi vet att grävmaskiner är roliga att titta på så håll gärna ett extra vakande öga på barnen.
  • Arbetet förväntas vara färdigt vintern 2019 och asfaltering kommer ske våren 2020.

Vi gör vårt yttersta för att du som boende ska påverkas så lite som möjligt av arbetet men vi ber om överseende med de eventuella problem som arbetet orsakar.

Försäljning av småhustomter

Preliminär försäljningsstart av de 29 småhustomterna är planerad till årsskiftet 2019/2020.
Du kan redan nu göra en intresseanmälan via vår e-tjänst för lediga kommunala tomter. Intresseanmälan är inte bindande utan ett sätt för dig att få direktinformation om lediga tomter.

Lämna intresseanmälan