Fler webbplatser
Samhällsplanering

Nu startar Tunboskolans utbyggnad

Sedan tidigare finns ett beslut om att Tunboskolan från och med läsåret 2019/2020 ska bli en mellan- och högstadieskola med elever i årskurserna fyra till och med nio. Redan till det här läsåret har årskurs fem flyttat till Tunbo och till hösten kommer fyrorna. För att få plats med alla nya elever måste skolan byggas ut – och den ombyggnationen är nu redo att ta sin början.

Upphandlingen är klar – byggarbetsplatsen ställs i ordning

Arbetet med att bygga ut skolan kommer att ske samtidigt som skolans verksamhet pågår. Så stor hänsyn som möjligt kommer förstås att visas för att lektionerna inte ska störas, men störningar kan ändå uppstå. Till exempel kan det periodvis komma att bullra när pålningsarbeten måste utföras.

Det mest synliga som händer i nuläget är att området där utbyggnaden ska ligga kommer att hägnas in. Man har också påbörjat markarbeten.

Påminn ditt barn om att byggarbetsplatsen inte är en lekplats

När arbetsplatsen är inhägnad är det absolut förbjudet att gå innanför stängslet. Skyltar kommer att finnas uppsatta, och lärarna på skolan pratar med eleverna om vad som gäller. Men det är också bra om du som förälder pratar med ditt barn, då en byggarbetsplats kan kännas spännande och lockande.

Ny flygelbyggnad mot öster

Då nu Tunboskolan även blir en skola för hela mellanstadiet kommer en ny flygel att byggas som sträcker sig i östlig riktning från den befintliga skolan. Flygeln kommer förutom lektionssalar med tillhörande grupprum för årskurserna fyra till och med sex även att innehålla ett nytt skolbibliotek.

Utemiljö anpassad för mellanstadieelever

Den inre skolgården, som ligger mellan de två flygelbyggnaderna, planeras för att eleverna ska kunna vistas där under lite lugnare former. Där kommer finnas plats att sitta om man till exempel vill ta med sig en bok ut från biblioteket för att läsa.

På den södra skolgården kommer lekredskap och möjlighet till mer fysisk aktivitet att ordnas.

Cykelställ kommer att finnas på flera olika platser runt om skolan.

Kostnad för ombyggnationen

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 om byggnationen till en beräknad kostnad på mellan 35 och 40 miljoner kronor

Kartbild med skiss över Tunboskolans utbyggnad