Fler webbplatser
Organisation och politik

Droger, trafiksäkerhet och skadegörelse är fokus i nytt medborgarlöfte

Varje år lovar polisen och Hallstahammars kommun att gemensamt satsa på några särskilda saker för att öka tryggheten för alla som bor, lever och verkar i Hallstahammar. Nu är medborgarlöftet för 2023 signerat.

Den lägesbild som kommunen och polisen tillsammans har tagit fram för 2023 lyfter tre områden som behöver ett särskilt fokus.

Droger - Det händer att invånare känner sig otrygga i situationer med personer som är påverkade av alkohol eller narkotika.

Trafiksäkerhet - Det har rapporterats om störande motortrafik samt att hög musik spelats under sen kväll och nattetid i samband med mer eller mindre spontana motorträffar.

Skadegörelse - Skadegörelsen har ökat i kommunen. Bland annat har det varit problem med yttre skadegörelse på kommunens skolor.

Det här ska vi åstadkomma under 2023

  • Samverkan mellan polis och kommunens verksamheter ska fortsätta, med målet att minska risken för ungdomar att hamna i alkohol- och narkotikamissbruk. Här har Ungdomscoacherna flera viktiga uppdrag och de ska fortsätta att bygga relationer med barn, ungdomar och föräldrar med hjälp av samtal kring exempelvis droger och droganvändning.
  • Hallstahammars kommun och polisen ska arbeta med åtgärder kopplat till trafikstörningar på de platser och tider där problemet är störst.
  • Arbetet med förebyggande åtgärder för att minska nedskräpning, skadegörelse och klotter ska fortsätta.

Positivt samarbete

Hallstahammars kommunalråd Catarina Pettersson (S) är nöjd med att ha ett nytt medborgarlöfte på plats.

- Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i Hallstahammar upplever som viktigast för att känna sig trygga och samverkan med
polisen är oerhört viktig för att vi ska kunna öka tryggheten i kommunen.

Maria Bäck är lokalpolisområdeschef i Västra Mälardalen:

- Det är väldigt positivt att skriva under medborgarlöftet. Vi har en väl fungerande dialog och samverkan med Hallstahammars kommun, där vi tillsammans tar fram och analyserar olika utmaningar och lägesbilder. De fokusområden som tagits fram och som vi gemensamt ska jobba mot har också utgått från medborgarnas önskemål och behov.