Fler webbplatser
Jobba i kommunen

Bli biståndshandläggare och bidra positivt!

Arbeta som biståndshandläggare

Som biståndshandläggare arbetar du med att fatta beslut om hjälp och stöd i hemmet och möjlighet till särskilt boende. Ett viktigt jobb där du gör stor skillnad i samhället.

I Hallstahammars kommun arbetar sex biståndshandläggare och en arbetsterapeut som alla tillhör samma enhet och har stort utbyte av varandra.

En av fördelarna med yrket är att du får arbeta mycket självständigt och har stor möjlighet att själv planera din arbetsdag utifrån de ärenden du arbetar med just nu. Samtidigt har du stora möjligheter att ta stöd av kollegor.

Många av våra rutiner utgår från förvaltningslagen och vi fattar alla beslut utifrån socialtjänstlagen. Vi har under de senaste tre åren gjort ett gediget arbete med att utveckla rutiner och ärendehantering. All handläggning styrs av förvaltningslagen.

- Vi har även sett över bedömningsgrunder och arbetat mycket med rättssäkerhet och likvärdig bedömning mellan handläggare. Vi har också påbörjat ett arbete med arbetstyngdsmätningar vilket lett till en jämnare arbetsbelastning och en god arbetsmiljö, säger Moa Rydström, som är enhetschef.

Alla medarbetare har varit delaktiga i utvecklingsarbetet, vilket upplevs som mycket positivt. Alla arbetar med ständig utveckling av rutiner och metoder och möjligheter till förbättring. Det finns alltid möjlighet till förbättring. Vi har just nu ett projekt, där vi anställt en arbetsterapeut. Vi ser att det ger många äldre möjlighet att bibehålla en självständighet och det kan leda till att du både kan bo hemma utan hjälpinsatser en längre tid men framför allt bo hemma längre.

Alla i gruppen är eniga om att det bästa med jobbet är alla viktiga möten och känslan av att kunna göra skillnad i samhället. Jobbet är också väldigt omväxlande med hembesök, samverkan och variation mellan arbetsuppgifter. Det gör att du får en stor bredd i din yrkeskunskap.

- För att arbeta här bör du vara socionom i grunden men du kan också vara beteendevetare med kompetens inom socialrätt, säger Moa, som är enhetschef. Hon började arbeta som handläggare 2018, blev teamledare 2020 och enhetschef 2021.

Låter det intressant? Just nu söker vi ytterligare en biståndshandläggare. Sök tjänsten senast den 21/5.