Fler webbplatser

Fortsatt bra företagsklimat i kommunen

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Madeleine Ahlqvist
  Befattning: Chef för näringslivsenheten
  Telefon: 0220-24660
  E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen bygger till två tredjedelar på en enkät­undersökning till företagen, med ett antal faktorer som viktas lika tungt, och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC. 23 maj släpptes resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning och Hallstahammar får 3,8.

  Diagram företagsklimat 2023

  Bakgrund

  Syftet med enkätundersökningen är att låta företagare ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. Enkäten skickas ut till slumpmässigt utvalda företag inom olika branscher. Vart annat år skickas också enkäten till kommunpolitiker, vilket skedde i år.

  Hallstahammars kommun använder resultaten från undersökningen, i kombination med andra undersökningar, som diskussionsunderlag i kontakt med lokala politiker och tjänstemän för att se hur den egna verksamheten kan förändras för att bättre passa företagarnas önskemål.

  I årets undersökning var svarsfrekvensen 41 procent, var av antal svarande företag var 79 st och politiker 23 st.

  "Godtagbart" och "bra" resultat

  23 maj släpptes resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Bedömningen görs från en skala 1-6 där 1 är dåligt och 6 är utmärkt. Hallstahammar får i år betyget 3,8 jämfört med förra året 3,9. Riksgenomsnittet ligger i år på 3,5. I Västmanland kommer Kungsör på första plats, före Hallstahammar och Surahammar.

  I årets mätning får Hallstahammars kommun högst resultat av företagen på delfrågor kring "påverkan av brottslighet/otrygghet", "allmänhetens attityder" och "företagens engagemang för företagsklimatet". De frågor som haft störst ökning är "information till företagen" och "tillgång till relevant kompetens".

  Utmaningar och utvecklingsområden

  "Mobilnät och bredband" får också bra betyg men är den frågan vi fått störst minskning i betyget från förra året och det kan vi även se att Sverige som helhet också har fått.

  "Tillgång till relevant kompetens" har ökat något men är fortfarande tillsammans med "upphandling" och "skolans kontakter med näringslivet" de områden som vi får godtagbart betyg på men ändå sämst resultat inom.

  "Hallstahammars kommun ligger fortfarande högt i enkätundersökningen gentemot riket och med en placering som nummer två i regionen Västmanland. Vi ser dock en tendens av att sjunka i mätningen vilket vi tar på största allvar. Vår företagsklimatsdag den 16 maj var en av flera aktiviteter som vi kommer genomföra för att vända trenden uppåt igen", säger Madeleine Ahlqvist, näringslivschef.

  Det sammanfattande omdömet på kommunernas företagsklimat släpps den 20 september.

  Detta är en länk till foretagsklimat.se där du kan läsa mer om undersökningen och resultatet

  Här kan du läsa mer om vad företagsklimat är

  Företagsklimatdag för ständiga förbättringar

  16 maj genomförde vi vår första gemensamma företagsklimatdag tillsammans med Surahammars Kommun. En dag där näringslivskontoren tillsammans med våra viktiga myndighetshandläggare delade erfarenheter för att ta nästa steg i företagsklimatarbetet. Vi inspirerades av Stefan Frid, ansvarig för företagsklimat på Stockholm Business Alliance och Kristin Lahed, regionchef från Svenskt Näringsliv. Vi fick även lyssna till goda exempel från Kundcenter i Hallstahammar. Under dagen genomfördes även workshops där tjänstemännen med hjälp av olika verktyg kunde konkretisera prioriterade aktiviteter som kvalitetssäkrar våra processer.

  Företagsklimatdag