Fler webbplatser
Företagare

Nu lanseras Visit Hallstahammar

Bild på Visit Hallstahammars startsida

Sedan 2021 pågår ett arbete med att öka Hallstahammars kommuns attraktivitet som besöksmål. Detta sker inom ramen för kommunens attraktionsstrategi och samverkan med besöksnäringen och föreningslivet i kommunen. Nu tas nästa steg i det arbetet i och med lanseringen av Visit Hallstahammar.

Syftet med webbplatsen www.visithallstahammar.se är att hjälpa besökare att hitta till Hallstahammars kommun och dess sevärdheter, aktiviteter och andra besöksmål. Utvecklingen av webbsidan har skett i nära samverkan med kommunens attraktionsråd som är det samarbetsforum som funnits sedan ett drygt år tillbaka. Rådet består av olika representanter från besöksnäringen och tjänstepersoner i kommunen.

Bild på Visit Hallstahammar på en mobiltelefon

Webbplatsen fokuserar på att visa upp kommunen som besöksmål för turister men är även riktad till invånare i kommunen för att skapa en stolthet för hembygden. Här hittar du förslag på platser att åka till, vad du kan göra där, var du kan bo, äta och hur du tar dig runt i kommunen.

- Genom Visit Hallstahammar kan vi på ett tydligare och effektivare sätt marknadsföra vår fina kommun för besökare, säger destinationsutvecklare Mari Högkvist som samordnar attraktionsarbetet i Hallstahammars kommun.

- Vi hoppas att webbplatsen ska främja utvecklingen inom besöksnäringen och öka antalet besök i kommunen. Det har också varit ett önskemål från näringsliv och föreningar att en sådan här webbplats ska finnas. Arbetet med Visit Hallstahammar ska vi göra tillsammans.

Visit Hallstahammar lanseras nu i sin första version lagom till Konst & Kulturrundan som är ett av de största arrangemangen i kommunen under året. Mer innehåll kommer att läggas till under våren.

Presskontakt:

Mari Högkvist, destinationsutvecklare

Telefon: 0220-246 63
E-post: mari.hogkvist@hallstahammar.se