Fler webbplatser
Barn och utbildning

Lokalbyte skapar bättre förutsättningar för eleverna i anpassad grundskola

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna som går i anpassad grundskola kommer eleverna att flytta från Parkskolan till Tunboskolan till hösten 2023. En stor förstudie har gjorts som visar att flytten kommer bidra positivt till elevernas utveckling och ge en mindre och lugnare skolmiljö där alla ämneslokaler finns på en och samma plats.

Flytten till Tunboskolan kommer att skapa än bättre förutsättningar för en anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa.

En viktig faktor i beslutet är att elever på anpassad grundskola gynnas av en mindre och lugnare skolmiljö där alla ämneslokaler finns på samma plats. Vid ett byte till Tunboskolan finns det också stora möjligheter att utveckla ett tematiskt arbete inom PREST-ämnen och språk, samt också ökad möjlighet att nyttja specialsalar som NO, musik- och bildsalar.

Just möjligheten att kunna ha alla ämnen på en skola och slippa förflytta sig mellan olika lokaler kommer att vara en stor fördel för eleverna. Eleverna kommer att ha skolskjuts till och från skolan.

- Vi är glada över den här möjligheten, som ger våra elever stora fördelar och möjligheten till en sammanhållen skoldag, där de inte behöver förflytta sig mellan olika lokaler, säger Marie-Louise Olersbacken, rektor för anpassad grundskola.