Fler webbplatser
Barn och utbildning

Flytt från förskolan Nyckelpigan

Alla barn, vårdnadshavare och personal ska vistas i en god miljö på våra förskolor. Under 2022 och 2023 har en översyn gjorts av kommunens lokaler. Den visar att förskolan Nyckelpigan är i behov av en omfattande renovering, vilket har lett till att rektor tillsammans med skolchef fattat beslut om att flytta från förskolans lokaler.

Barnen erbjuds ny förskoleplats i befintliga förskolor


Beslutet berör alla barn på Nyckelpigan, som alltså kommer att få en ny förskoleplats, från höstterminen 2023. Barnen erbjuds nya platser på befintliga förskolor och kommer att flyttas tillsammans med personal barnen redan känner och med hänsyn tagen till att syskon ska få plats på samma enhet. Alla berörda vårdnadshavare får inbjudan till informationsmöte i slutet av april.


Flytten sker innan sommaren

Planen är att Nyckelpigans lokaler ska tömmas innan sista juni. Det innebär att sommarverksamheten som i år är på förskolan Äppellunden kommer att tidigareläggas till vecka 27-31. Från vecka 32 börjar alla barn på sina nya förskolor.