Fler webbplatser
Barn och utbildning

Hallstahammars kommun vinnare av Guldtrappan 2021 för digitaliseringsarbetet i grundskolan

Hallstahammars kommun har varit nominerad till Guldtrappan för sitt arbete med digitalisering inom grundskolan. Nu är det klart att kommunen är en av årets vinnare.

Guldtrappan som delas ut sedan 2015, är en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid. Utmärkelsen utdelas årligen till nominerade skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling.

Bakom Guldtrappan står stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners: Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Friskolornas riksförbund, Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen, Sveriges Kommuner och Regioner samt stiftelsen DIU.

Motiveringen lyder:

Med den nationella digitaliseringsstrategin som utgångspunkt har Hallstahammars skolor tagit steget ut i en spännande digitaliseringsresa. Med grunden i att alla barn och elever får en förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv arbetar man systematiskt för att stärka kompetensen om digitaliseringens möjligheter i den pedagogiska verksamheten. Med förankring i hela styrkedjan blir rektorer en nyckelgrupp liksom de lokala IT-pedagogerna på varje skola. Tillgång till digitala läromedel blir en viktig del i elevernas lärande. Digitaliseringen underlättar personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration och har blivit en kraftfull hävstång för utvecklingen.

Det här är fantastiskt roligt och stimulerande! Att vi vunnit utmärkelsen Guldtrappan innebär att Hallstahammars grundskolor får en bekräftelse på ett långsiktigt och uthålligt arbete. Våra IT-pedagoger är förebilder och inspiratörer och rektorerna skapar möjligheter och förutsättningar för lärare och elever att utvecklas och höja sin digitala kompetens. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att vara i framkant när det gäller digital skolutveckling och vi ser fram emot att sprida våra erfarenheter till andra skolhuvudmän, säger Anna Landehag skolchef i Hallstahammars kommun.

Förutom Hallstahammars kommun tilldelas årets Guldtrappa även till Karlstads kommun, Leksands kommun, Göteborgs stad, Stockholms stad och Eksjö kommun

­– Vi i juryn ser hur den nationella digitala strategin för skolan nu slår rot och spirar. Vi ser hur den tas till utgångspunkt för skolans arbete hos dessa sju nominerade huvudmän, med mycket olika förutsättningar, och omsätts i konkret utvecklingsarbete. Avgörande är att alla nivåer i styrkedjan involveras och blir delaktiga. Och rektorerna är en nyckelgrupp hos samtliga sju huvudmän, säger Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande i Guldtrappans jury.

– Vi ser därtill hur strukturer skapats för systematisk och långsiktig utveckling. Liksom förra året ser vi också hur huvudmän inte bara är konsumenter av verktyg och plattformar utan är medskapande och delaktiga i utvecklingsarbetet. Vi ser en ny nivå av digital mognad hos dessa huvudmän.

Utdelningen av utmärkelsen Guldtrappan 2021 sker vid en ceremoni under hösten 2021. Exakta former för prisutdelningen fastställs med hänsyn tagen till situationen kring Covid-19.