Fler webbplatser
Barn och utbildning

Grundskolan i Hallstahammars kommun nominerad till Guldtrappan 2021

Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid. I vår kommun har verksamhetsområdet grundskola fått den ärofyllda nomineringen. Vinnarna kommer att utses av en jury i slutet av augusti – vi håller tummarna då!

Logotypen för Guldtrappan

Uppmärksamma, lyfta erfaren­heter och sprida exempel

Syftet med Guldtrappan är att uppmärksamma och lyfta fram erfarenheter från skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling med hjälp av digitalisering. Huvudmän som utifrån styrdokumenten arbetar för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete.

Ett viktigt mål med utmärkelsen är att sprida exempel runt om i landet, att lära av varandra och dela med sig av utmaningar och möjligheter.

Digitaliseringsarbetet i kommunen ligger till grund för nomineringen

Syftet med Guldtrappan är inte att premiera enskilda skolor utan att visa på vikten av vision, strategisk ledning och skol­utveckling ur ett helhetsperspektiv. Barn- och utbildningsförvaltningen i Hallstahammars kommun arbetar strategiskt och långsiktigt med att utveckla digitaliseringen i samtliga verksamheter. Förvaltningen arbetar för att fler ska få tillgång till stöd genom undervisning där digitala verktyg är en naturlig del. Användarna av verktygen måste också få kunskap om hur tekniken fungerar. Barn och elever ska få en förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv. Allt detta gör förvaltningen till en god kandidat för utmärkelsen Guldtrappan. 

Det pågår ett intensivt digitaliseringsarbete på våra skolor i Hallstahammar med stöd av våra IT-pedagoger som finns på alla våra skolor. Alla elever från årskurs 4–9 har tillgång till ett digitalt verktyg och vi har digitala läromedel i många ämnen och i många årskurser. Digitaliseringen är en av de allra viktigaste frågorna för att skapa en modern och likvärdig skola. Vägen dit går genom att öka lärarnas och elevernas digitala kompetens, så att förståelsen om de digitala verktygen gör att de tas i bruk som den kunskapsförstärkare de kan vara, säger Anna Landehag, tillförordnad skolchef i Hallstahammars kommun.

Mer information om utmärkelsen

Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne. Utmärkelsen delades ut första gången år 2015 och har sedan dess delats ut årligen (med undantag av 2018).

Partners för Guldtrappan 2021 är:

  • Skolverket
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Sveriges Kommuner och Regioner
  • Sveriges skolledarförbund
  • Skolchefsföreningen
  • Friskolornas riksförbund
  • Stiftelsen DIU (Datorn i Utbildningen)
Elever som grupparbetar