Fler webbplatser

Metadatainformaiton

Titel: Chef LSS

Namn: Sara Utter

Befattning: Enhetschef (LSS) för personlig assistans, avlösarservice och ledsagarservice.
Telefonnummer: 0220-245 96
E-post: sara.utter@hallstahammar.se
Besöksadress: Smörblommevägen 12, Hallstahammar

Extrainformation