Fler webbplatser

Metadatainformaiton

Titel: Chef Äppelparken

Namn: Tuula Friberg

Befattning: Enhetschef på Äppelparkens äldreboende för avdelningarna Herrevad 1 och 2 samt Skantzen 1 och 2
Telefonnummer: 0220-248 03
E-post: tuula.friberg@hallstahammar.se
Besöksadress: Ingrid Maries väg 1, Hallstahammar

Extrainformation