Fler webbplatser

Metadatainformaiton

Titel: Chef äldreomsorg

Namn: Maria Schiller

Befattning: Områdeschef för äldreomsorgen med ansvar för särskilda boenden
Telefonnummer: 0220-245 20
E-post: maria.schiller@hallstahammar.se
Besöksadress: Skolgatan 15, Hallstahammar

Extrainformation