Fler webbplatser

Metadatainformaiton

Titel: Chef äldreomsorg

Namn: Monika Selin

Befattning: Områdeschef för äldreomsorgen med ansvar för särskilda boenden
Telefonnummer: 0220-240 17
E-post: monika.selin@hallstahammar.se
Besöksadress:

Extrainformation