Fler webbplatser

Metadatainformaiton

Titel: Biståndshandläggare äldreomsorg

Namn:

Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
Telefonnummer: 0220-24000
E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se
Besöksadress:

Extrainformation

Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.