Fler webbplatser

Olika stöd för bland annat energibesparingar och hållbarhet

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Markförvaltare
  Telefon: 0220-24064
  E-post: samhallsbyggnad@hallstahammar.se

  Driver du företag i Västmanland med som mest 50 anställda? Och går du i tankar om att till exempel byta till LED-belysning, ställa om till en cirkulär affärsmodell, skaffa energiglas eller någon annan åtgärd som kan göra din verksamhet mer hållbar? Då finns ett nytt investeringsstöd från Region Västmanland. Det finns även Affärsutvecklingscheckar som riktar sig till små och medelstora företag med verksamhet i Västmanland som vill höja sin konkurrenskraft genom grön omställning, digitalisering eller som vill ta sig in på en internationell marknad. 

  Blue planet Earth with flowing bulb in space

  Investeringsstöd för energibesparingar

  Driver du företag i Västmanland med som mest 50 anställda? Och går du i tankar om att till exempel byta till LED-belysning, ställa om till en cirkulär affärsmodell, skaffa energiglas eller någon annan åtgärd som kan göra din verksamhet mer hållbar? Då finns ett nytt investeringsstöd från Region Västmanland – ansökan är öppen till den 31 maj. Energikontoret i Mälardalen hjälper dig gärna.

  • Stora stödet är upp till 900 000 kr med 50% medfinansiering
  • Lilla stödet är upp till 48 000 kr med 20% medfinansiering
  • Marknadsföringsstöd på upp till 160 000 kr och 20% medfinansering

  Affärsutvecklingscheckar grön omställning, digitalisering och internationalisering

  Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till små och medelstora företag med verksamhet i Västmanland som vill höja sin konkurrenskraft genom grön omställning, digitalisering eller som vill ta sig in på en internationell marknad. Du har möjlighet att söka 25 000–250 000 kronor i stöd och ska själv stå för 20 procent av finansieringen.

  Företag som söker ska ha:

  • mellan 2-100 anställda
  • en nettoomsättning på minst 500 000 kronor och max 150 miljoner kronor (gäller senaste årsbokslut)
  • en ekonomi i ordning
  • en befintlig vara eller tjänst att ta vidare till nya marknader (gäller internationaliseringschecken)

  Fastighetsnätverk för energi-och miljöfrågor

  Energikontoret i Mälardalen har för avsikt att försöka starta ett fastighetsnätverk som behandlar energi- och miljöfrågor i Västmanland framöver.

  Är du intressad att delta eller har frågor kring detta? Kontakta då gärna Fredrik Svensson, fredrik.svensson@energikontor.se