Samarbeten, projekt och återkommande aktiviteter

Hallstahammars kommun är med i olika nätverk och samarbetar med olika föreningar och sammanslutningar för att främja företagande och företagsklimat i kommunen. På sidorna under denna rubrik beskrivs sådana samarbeten och även projekt och andra återkommande aktiviteter som berör området företagande, näringsliv och arbete.