Tillstånd för brandfarliga varor

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 010-1798200
  E-post: info@rtmd.se
  Besöksadress: Vallbyleden 9, Västerås

  För att hantera stora mängder brandfarlig gas eller vätska eller bedriva verksamhet med brandfarliga och explosiva varor krävs oftast tillstånd. I Hallstahammar kommun har Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) fått i uppdrag att sköta tillståndshanteringen.

  Du söker tillstånd på RTMD:s webbplats

  Definitioner på brandfarliga och explosiva varor

  Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Till gaser hör till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas.

  Brandfarliga vätskor är bland annat bensin, eldningsolja, fotogen och T-sprit.

  Explosiva varor delas in i huvudslagen krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. Sprängämnes- och ammunitionstillverkare, försvarsmakten, gruv- och anläggningsföretag och fyrverkeriimportörer är stora hanterare av explosiva varor.

  Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt.