Köldmedier

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Bedriver du en yrkesmässig verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär eller förvaltar fastigheter. Då är det viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som innehåller köldmedier.

  Luftkonditionering

  Anmälan

  Vid nyinstallation eller konvertering av aggregat, som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO²e) HFC eller mer, ska du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska lämnas in i god tid före installation och konvertering. Undvik nya installationer med hög klimatpåverkan. I samband med installation eller uppstart av aggregat innehållande 5 ton koldioxidekvivalenter HFC eller mer ska installationskontroll genomföras.

  Så här anmäler du

  Du skickar en kopia på installationskontrollen som du får efter nyinstallation till bygg- och miljönämnden. Du kan skicka kopian via e-post till byggochmiljonamnden@hallstahammar.se eller via post till adressen

  Hallstahammars kommun
  Bygg- och miljönämnden
  734 80 Hallstahammar

  Märk kuvertet eller e-posten med nyinstallation av köldmedium

  Krav på läckagekontroll

  Gränsen (kravet) på periodisk läcksökning är 5 ton CO²e. Tidigare har aggregat med mindre än 3 kg köldmedia inte omfattats av rapporteringskravet. I och med den nya lagstiftningen kan ett litet aggregat på bara 1,5 kg omfattas av den periodiska kontrollen beroende på typ av köldmedium.
  Exempel: Ett litet aggregat på 1,5 kg med R404A = 5,9 ton CO²e

  Krav på att lämna kontrollrapport

  Sedan år 2017 ska anläggningar med aggregat som innehåller totalt 14 ton CO²e eller mer ingå i kontrollen. I och med den nya lagstiftningen innebär det att verksamheter som bara haft små aggregat med exempelvis R404A blir rapporteringsskyldiga, om de har fler aggregat och kommer upp i totalt 14 ton CO²e.

  Sedan år 2020 får köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (till exempel R404A) inte fyllas på i utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter. Förbudet gäller inte utrustning som är avsedd att kyla till temperaturer under -50 °C.

  Rapporten ska redovisa det som hänt under 1 januari - 31 december. Det innebär att rapporten inte kan sammanställas förrän efter årets slut. I årsrapporten ska operatören bland annat fylla i total, påfylld och förbrukad mängd samt underteckna att uppgifterna är korrekta. Tillsynsmyndigheten ska ha tagit emot rapporten senast den 31 mars.

  Kontrollintervall

  Kontrollintervallen bestäms av mängd och typ av köldmedium.