Utveckla företag

  Namn: Madeleine Ahlqvist
  Befattning: Chef för näringslivsenheten
  Telefon: 0220-24660
  E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Befattning: Näringslivsutvecklare
  Telefon: 0220-24669
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Är det dags att utveckla ditt företag? Här får du veta mer om hur du hittar nya marknader, finansierar din tillväxt eller byter företagsform. Det finns även möjlighet att at del av mentorsprogram och företagscoacher. Du får även veta hur du kan kompetensutveckla dig själv eller din personal.

  Hitta nya marknader, finansiera tillväxt och byta företagsform

  Utvecklingsdialog med erfaren rådgivare

  Utvecklingsdialogen tar cirka två timmar och summeras i ett så kallat spindeldiagram som visar styrkor och svagheter inom olika områden. Den ger en kort men kärnfull summering av nuläget och fungerar som ditt underlag för att kunna göra prioriteringar framåt.

  Mentor från näringslivet

  Genom mentorprogrammet får du som företagare tillgång till en erfaren mentor från näringslivet. Mentorn fungerar som ett bollplank som guidar dig framåt i syfte att underlätta ditt företags utvecklings- och tillväxtprocess.

  Digitalakademin - för dig som vill lära dig mer om digitalisering

  Vill du lära dig mer om digitala verktyg? Digitalakademin erbjuder kostnadsfria onlineutbildningar inom 26 olika områden, bland annat digital annonsering, sociala medier och försäljning online. Du gör en personlig läroplan och kan gå utbildningarna var som helst och när det passar dig. När du klarat kunskapstesten får du en officiell certifiering..

  Handelskammaren Mälardalen - internationella affärer, infrastruktur och kompetensförsörjning

  Med medlemskap i Handelskammaren Mälardalen har du förtur till utbildningar, seminarier och andra mötesplatser, tillgång till rådgivning i exportfrågor och medlemsmöten att nätverka på. Handelskammaren Mälardalen erbjuder även tjänster inom kompetensförsörjning, bland annat ett kompetensnätverk för alla typer av företag.

  Fortutbildningar och arbetskraft på Mälardalens Universitet

  MDU erbjuder ett antal utbildningar och kurser som vänder sig till yrkesverksamma inom näringsliv och offentlig verksamhet.Kurserna är utvecklade i samarbete med ett stort antal företag och/eller offentliga verksamheter utifrån konkreta kompetensutmaningar och reella behov. Innehållet är direkt applicerbart i din verksamhet och utbildningarna vilar på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor.

  På karriärtorget i Västerås och Eskilstuna kan du som arbetsgivare boka plats för att möta studenter och dina framtida anställda. Söker du studenter till jobb, praktik eller extrajobb? Då kan du kostnadsfritt annonsera på Karriärtorget i högskolans egen databas. Har du exjobbsförslag? Lägg då in dessa i högskolans exjobbsdatabas så att alla studenterna kan ta del av det.

  Stöd till tillväxtfrämjande projekt

  Region Västmanland kan medfinansiera projekt som bidrar till hållbar utveckling och tillväxt i länet. Du som representerar en kommun, förening eller organisation som främjar näringslivet kan söka regionala projektmedel.

  Stöd till er som driver koooperativa och sociala företag

  Coompanion är företagsrådgivaren för alla som driver kooperativa företag. De erbjuder personlig rådgivning – även online. De kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag. De hjälper även till med medarbetarövertaganden. De erbjuder kostnadsfri rådgivning i uppstartsfasen upp till 8-10 timmar.

  Företagslån till små och medelstora företag

  Almis Företagslån vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher. Det viktigaste för oss är att det finns möjlighet till utveckling och lönsamhet i företaget. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen. Vi tar ut säkerhet i form av en företagsinteckning, oftast i kombination med borgen. Finansieringslösningen sätter vi vanligtvis ihop i samarbete med din bank.

  Stöd för inköp av externa konsulttjänster

  Bidraget riktar sig till dig som vill dra igång eller expandera din verksamhet och behöver anlita en konsult. Ansök om stöd för kostnader på upp till 300 000 kronor och få stöd med 50 procent.

  Kan ditt företag söka företagsstöd?

  Företag med verksamhet som främjar miljö, jämställdhet och integration har förtur till investeringsstöden förutsatt att grundläggande krav är uppfyllda.

  Landsbygdsstöd för att starta eller utveckla ett befintligt företag på landsbygden

  Du kan söka stöd inom områdena jordbruk och trädgård, förädlingsstöd, förnybar energi, biogas, nya jobb, småskalig infrastruktur, kommersiell service, fritid- och idrottsanläggningar, rekreation och turism, natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

  Investeringsstöd för att minska klimatpåverkan

  Du kan söka stöd för att fasa ut fossil energi, ta till vara restvärme, bygga tankstationer för förnybara drivmedel, uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas, minska utsläppen av metan eller lustgas samt installera laddstationer för elbilar.