Utveckla företag

Namn: Madeleine Ahlqvist
Befattning: Chef för näringslivsenheten
Telefon: 0220-24660
E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Namn: Linda Uddman
Befattning: Näringslivsutvecklare
Telefon: 0220-24669
E-post: linda.uddman@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Är det dags att utveckla ditt företag? Här får du veta mer om hur du hittar nya marknader, finansierar din tillväxt eller byter företagsform. Det finns även möjlighet att at del av mentorsprogram och företagscoacher. Du får även veta hur du kan kompetensutveckla dig själv eller din personal.

Hitta nya marknader, finansiera tillväxt och byta företagsform

Utvecklingsdialog med erfaren rådgivare

Utvecklingsdialogen tar cirka två timmar och summeras i ett så kallat spindeldiagram som visar styrkor och svagheter inom olika områden. Den ger en kort men kärnfull summering av nuläget och fungerar som ditt underlag för att kunna göra prioriteringar framåt.

Utveckla ditt företag med en företagscoach

Med hjälp av en affärsrådgivare konkretiserar ni de åtgärder som just ditt företag behöver.

Mentor från näringslivet

Genom mentorprogrammet får du som företagare tillgång till en erfaren mentor från näringslivet. Mentorn fungerar som ett bollplank som guidar dig framåt i syfte att underlätta ditt företags utvecklings- och tillväxtprocess.

Seminarium om att växa, att tänka tillväxt redan från start

För dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner dig som nybliven företagare. Seminariet "Att växa" ger dig kunskap och inspiration för att ta nästa steg på din tillväxtresa. Under seminariet diskuterar vi de områden som är särskilt utmanande för företag i tillväxt. Du får träffa andra företagare som är i liknande situation. Du får också verktyg och konkreta tips för att styra ett företag i tillväxt. Efter seminariet har du kunskap och verktyg för att planera din fortsatta tillväxtresa.

Digitalakademin - för dig som vill lära dig mer om digitalisering

Vill du lära dig mer om digitala verktyg? Digitalakademin erbjuder kostnadsfria onlineutbildningar inom 26 olika områden, bland annat digital annonsering, sociala medier och försäljning online. Du gör en personlig läroplan och kan gå utbildningarna var som helst och när det passar dig. När du klarat kunskapstesten får du en officiell certifiering..

Handelskammaren Mälardalen - internationella affärer, infrastruktur och kompetensförsörjning

Med medlemskap i Handelskammaren Mälardalen har du förtur till utbildningar, seminarier och andra mötesplatser, tillgång till rådgivning i exportfrågor och medlemsmöten att nätverka på. Handelskammaren Mälardalen erbjuder även tjänster inom kompetensförsörjning, bland annat ett kompetensnätverk för alla typer av företag.

Västerås Science Park - verktyg och erbjudanden som skapar tillväxt

Västerås Science Parks uppgift är att hjälpa företag att växa, genom att fokusera på entreprenörskapet. Västerås Science Park (VSP) erbjuder ett stort utbud av företagsutvecklande seminarier, föreläsningar, workshops, kurser och utvecklingsprogram. VSP tillhandahåller ett VD-nätverk för företag som verkar inom välfärd/hälsa, järnväg, energi och automation.

Distansutbildningar och arbetskraft på Mälardalens Högskola

Fri fart, fri start är ett kurskoncept som ska underlätta kompetensutveckling för personal på företag, myndigheter och organisationer. Fri fart, fri start innefattar kurser på 1,5 – 3 högskolepoäng som kan läsas under ett helt år och startar utifrån ert önskemål. 1,5 högskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

På karriärtorget i Västerås och Eskilstuna kan du som arbetsgivare boka plats för att möta studenter och dina framtida anställda. Söker du studenter till jobb, praktik eller extrajobb? Då kan du kostnadsfritt annonsera på Karriärtorget i högskolans egen databas. Har du exjobbsförslag? Lägg då in dessa i högskolans exjobbsdatabas så att alla studenterna kan ta del av det.

Stöd till tillväxtfrämjande projekt

Region Västmanland kan medfinansiera projekt som följer regeringens nationella strategi för regional tillväxt och innovationskraft 2014-2020, inriktad på Innovation, företagande och entreprenörskap, attraktiva miljöer, kompetensförsörjning samt internationellt och gränsöverskridande samarbete.

Stöd till er som driver koooperativa och sociala företag

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som driver kooperativa företag. De erbjuder personlig rådgivning – även online. De kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag. De hjälper även till med medarbetarövertaganden. De erbjuder kostnadsfri rådgivning i uppstartsfasen upp till 8-10 timmar.

Företagslån till små och medelstora företag

Almis Företagslån vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher. Det viktigaste för oss är att det finns möjlighet till utveckling och lönsamhet i företaget. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen. Vi tar ut säkerhet i form av en företagsinteckning, oftast i kombination med borgen. Finansieringslösningen sätter vi vanligtvis ihop i samarbete med din bank.

Stöd för inköp av externa konsulttjänster

Ska du anlita en konsult för att utveckla företaget? Det finns stöd att söka! Den första konsultchecken som beviljas får uppgå till högst 150 000 kronor och stödet är maximalt 50 procent av företagets konsultkostnader. Lägsta stödbelopp som går att ansöka om är 30 000 kronor. Företaget kan få stöd flera gånger och då går det att få ett högre belopp än 150 000.

Stöd för företag som samverkar

Småföretag i samverkan kan genomföra projekt som skapar ett mervärde som annars inte kunnat uppstå. Med projekt menas här investeringar i produktutveckling eller gemensamt utförda aktiviteter till exempel marknadsföringsinsatser.

Landsbygdsstöd för att starta eller utveckla ett befintligt företag på landsbygden

Du kan söka stöd inom områdena jordbruk och trädgård, förädlingsstöd, förnybar energi, biogas, nya jobb, småskalig infrastruktur, kommersiell service, fritid- och idrottsanläggningar, rekreation och turism, natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Investeringsstöd för att minska klimatpåverkan

Du kan söka stöd för att fasa ut fossil energi, ta till vara restvärme, bygga tankstationer för förnybara drivmedel, uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas, minska utsläppen av metan eller lustgas samt installera laddstationer för elbilar.