Nödvändiga bilagor vid ansökan om serveringstillstånd

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
  Telefon: 0220‑247 02
  E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  På den här sidan finns en check­lista över vilka bilagor du behöver skicka med din ansökan när du ansöker om serverings­tillstånd för alkohol­haltiga drycker. Om du bifogar alla bilagor direkt med din ansökan kan kommunens alkohol- och tobaks­handläggare snabbare handlägga ditt ärende.

  Bilagor som ska bifogas ansökan om serverings­tillstånd

  1. För aktiebolag; protokoll från bolagsstämma och kopia av aktiebok.
   För förening; styrelseprotokoll och stadgar.
   För handelsbolag; handelsbolagsavtal, finns inget avtal meddela detta skriftligt.
   För bolag där aktierna ägs av annat bolag; protokoll från bolagsstämma och kopia av aktiebok.
  2. Kopia på ”Skatte- och avgiftsanmälan”. (Kontakta Skatteverket för ansökan om F-skatt samt anmälan om arbetsgivarregistrering och moms.)
  3. Redogörelse för konkurs. Om någon företrädare varit inblandad i konkurs ska förvaltarberättelse samt personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen lämnas. (Förvaltarberättelse kan fås ut från konkursförvaltare).
  4. Om serveringstillstånd finns i annan kommun, bifoga kopia på tillståndsbevis.
  5. Ge en detaljerad beskrivning av vad samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuella övriga företrädare kommer att göra i verksamheten:
   1. Vilka arbetsuppgifter var och en ska utföra.
   2. Ansvarsområden för var och en.
   3. Hur mycket var och en kommer att arbeta på plats i restaurangen.
  6. Beskriv din verksamhet noggrant. Berätta hur du tänkt driva din restaurang och vilka tankar du har bakom din affärsidé, till exempel:
   1. Typ av restaurang (till exempel lunchrestaurang, pub, gourmetrestaurang, nattklubb, med mera)
   2. öppettider (vardagar och helger, dag- och kvällstid)
   3. åldersgrupp som verksamheten riktar sig till, ange eventuella åldersgränser
   4. kommer du ha underhållning (till exempel levande musik, trubadur, dans)?
  7. Undertecknat hyreskontrakt, inklusive alla bilagor. Lokalen ska vara godkänd för restaurangverksamhet. Dispositionsrätt för eventuell uteservering ska framgå.
  8. Hyr du i andra hand ska du bifoga kopia på andrahandskontraktet och hyresvärdens godkännande till andra­hands­uthyrning.
  9. Ritning i A4-format över restaurangens alla utrymmen. Markera tydligt på ritningen var i lokalen du tänkt servera alkohol. Uteslut olämpliga serveringsområden såsom toaletter och kök. Rita även in till exempel hur bord ska stå och antalet sittplatser vid borden.
  10. Ritning som visar hur din uteservering ligger i förhållande till restaurangen och på vilket sätt den är avgränsad, till exempel med staket. Rita in hur bord ska stå och antalet sittplatser vid borden. Markera var du tänkt servera alkohol. Om uteserveringen ligger på allmän mark måste du kontakta kommunen och polisen (polisens telefonnummer är 114 14 för mer information.
  11. Ritning över köket med inritad utrustning.
  12. Menyer som visar vilka maträtter du tänker servera. Alkohollagens krav är att maten ska vara lagad eller på annat sätt tillredd. Matutbudet ska vara varierat. Såväl förrätter, huvudrätter och efterrätter ska kunna erbjudas.
  13. Om det finns en särskild nattmeny som gäller efter kl. 23.00 ska även den bifogas.
   Se även Folkhälsomyndighetens sammanställning över krav på serveringslokal, kök och matutbud.
  14. Köpeavtal eller arrendeavtal för restaurangen, inklusive alla bilagor. Avtalet ska vara undertecknat av både säljare och köpare.
  15. Finansieringsplan och budget. Kommunen behöver veta varifrån pengarna till din verksamhet kommer. Av finansierings­planen ska framgå
   1. kostnad för köp av rörelsen,
   2. ombyggnadskostnad och
   3. övriga finansieringsbehov.
  16. Du ska i detalj redovisa flödet av pengarna inklusive pengarnas ursprung tillbaks i tiden. Här är några exempel på vilka dokument det kan vara:
   1. Lån från bank; bifoga lånehandling samt kontoutdrag som visar att du fått pengarna.
   2. Eget sparade; bifoga kontoutdrag för åtminstone sex månader tillbaka i tiden som visar ditt sparande.
   3. Lån från privatperson; bifoga kontoutdrag från både dig och den du har lånat pengarna av för åtminstone sex månader tillbaka i tiden som visar på sparandet samt överföringar.
   4. Pengar från bryggeri; bifoga avtalet samt handling som visar utbetalning från bryggeriet.
  17. Du måste även visa att pengarna förts över till säljaren av verksamheten.
   Här är några exempel på vilka dokument det kan vara:
   1. När du betalt säljaren ska du skicka in kontoutdrag som visar att pengarna betalats ut.
   2. När du betalt säljaren ska du skicka in kontoutdrag eller kvittens som visar att säljaren fått pengarna.

  Kom ihåg!

  Även om du lånar pengar av till exempel släkt eller vänner ska du i detalj redovisa flödet av pengarna inklusive pengarnas ursprung tillbaka i tiden. Av kontoutdrag ska framgå vem som är kontoinnehavare.

  Mer information och hjälp att ansöka

  Om du är osäker på vilka handlingar just du och ditt bolag behöver skicka med din ansökan om serveringstillstånd är du välkommen att kontakta kommunens alkohol- och tobakshandläggare för att få hjälp.