Markanvisning för byggaktörer

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Mark- och exploateringsingenjör
  Telefon: 0220-24252

  Kommunen kan genom markanvisningar reservera mark till byggaktörer som vill vara med och utveckla kommunen med attraktiv nybyggnation. Markanvisningen innebär att byggaktören under en begränsad tid och på givna villkor ensam kan förhandla med kommunen om att köpa kommunägd mark för att sedan bebygga den.

  Markanvisningstävling

  Om kommunen önskar få in flera bebyggelseföreslag att ta ställning till kan kommunen bjuda in till markanvisningstävling. Detta är det vanligaste sättet för kommunen att genomföra markanvisningar. Sådana inbjudningar annonserar vi alltid här på kommunens webbplats. Kommunens politiker i kommunstyrelsen tar efter utvärderingen beslut om vilken byggaktör som ska tilldelas markanvisningen.

   

  Direktanvisning

  Direktanvisning kan exempelvis användas om en byggaktör inkommer med ett intressant och unikt bebyggelseförslag på kommunens mark som bedöms bra och genomförbart.

  Just nu har vi inga markanvisningar.

  Kvarteret Vattentornet i Kolbäck

  Markanvisningen för fastigheten Vattentornet 21 är avslutad. Kommunstyrelsen beslutade 15 juni 2020 att markanvisningen skulle tilldelas Mälardalens Fastigheter AB.

   

  Padelhall i Hallstahammar

  Markanvisningen för padelhall på Södra Nibble är avslutad. Kommunstyrelsen beslutade 15 mars 2021 att markanvisningen skulle tilldelas Max Nordström och Stefan Liwing Gustafsson.