Därför ska du etablera dig i Hallstahammars kommun

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Madeleine Ahlqvist
  Befattning: Chef för näringslivsenheten
  Telefon: 0220-24660
  E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Hallstahammars kommun, med omkring 16 600 invånare, består av tre tätorter, Strömsholm, Kolbäck och Hallstahammar. Vårt geografiska läge med närhet till större städer i kombination med goda kommunikationer är viktigt för att vara en attraktiv kommun sett ur näringslivsperspektiv. Av kommunens drygt 900 företag är många medlemmar i något av näringslivets företagsnätverk som vi samverkar tätt med. Vi har därför under årens lopp skapat ett mycket bra företagsklimat och arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra våra processer.

  Karta Hallstahammars kommun
  • Tomtmark till fördelaktigt pris
  • Tillgång till E18 och stambana
  • Bra industriell kompetens
  • Attraktiv plats att bo, leva och verka på
  • 4 miljoner invånare i regionen
  • 70 % av Västmanlands läns arbetskraft inom en tremils radie
  • Flygplats och hamnar inom 20 minuter
  • Gott företagsklimat med flertalet företagsnätverk

  Hallstahammar - en varierad och bred småstadsprofil

  Våra tre största arbetsgivare i kommunen finns i Hallstahammar. Kanthal AB är vår största privata arbetsgivare i kommunen med 400 anställda. Kanthal producerar och utvecklar ugnsprodukter och värmesystem samt motståndsmaterial. Deras produkter och tjänster hjälper kunder att förbättra sin produktivitet i ett brett utbud av motstånds- och högtemperaturapplikationer. Kanthalprodukter finns i allt från brödrostar och kaffebryggare till bilar, solvärme och mobiltelefoner.


  Bulten Hallstahammar AB är kommunens näst största privata arbetsgivare med 220 anställda och är en av de största leverantörerna av fästelement till den europeiska fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, linefeeding, logistik-, material- och produktionskunnande.


  TPC Components AB har 78 anställda och är ett av Europas ledande precisionsgjuterier. De levererar monteringsfärdiga komponenter till fordons-, livsmedels-, gasturbin-, och maskinindustri.


  Kolbäck - handels och industriföretag

  Intra Mölntorp är kommunens femte största privata arbetsgivare och största arbetsgivaren i Kolbäck med ca 70 anställda. De är kända för sin högkvalitativa design och produkter i rostfritt stål, bland annat diskbänkar.


  Andra största privata arbetsgivare i Kolbäck med ca 50 anställda är Backer Calesco som designar och skapar skräddarsydda värmelösningar.


  Strömsholm - ridsportens Mecka

  Tredje största privata arbetsgivaren i kommunen, med 100 anställda, finns i Strömsholm och heter Evedensia Smådjur AB. Evidensia är Europas kvalitetsledande kedja för djursjukvård.


  Andra största arbetsgivare är Ridskolan Strömsholm med 50 anställda. Ridskolan Strömsholm är tillsammans med Flyinge och Wången en av Hästnaringens Riksanläggningar. Tillsammans har de ett gemensamt uppdrag att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för branschens och näringens fortsatta utveckling.

  Strömsholm har en långvarig utbildningstradition inom svensk ridsport och på Ridskolan Strömsholm ges utbildningar för ridlärare, ridinstruktörer, brukshästkuskar, hovslagare, hästskötare, talangfulla och elitsatsande ryttare på flera nivåer. Spetskompetens inom hoppning, dressyr och brukshästkörning är viktiga, liksom inom pedagogik, hästhållning, anläggningsdrift, ledarskap och forskning.


  Tillsammans är nyckelordet

  Gott företagsklimat är något vi skapar tillsammans. Den insikten är djupt rotad i Hallstahammar. Därför behövs aktiva och frekventa forum där företrädare för näringsliv och kommunens företrädare möts för konstruktiva samtal om utvecklingen. De forum som skapas för en aktiv dialog ska bidra till förståelse för varandras villkor, arbete och synsätt.

  För att kommunen ska bli en ännu bättre kommun att starta och driva företag i är nyckelordet tillsammans. Ingen, varken kommun eller företag, kan på egen hand skapa ett gott företagsklimat. Det är samverkan som måste till. Vi vill därför samverka med det lokala näringslivet kring företagsfrämjande aktiviteter. Kommunen samarbetar i dag med flera företagsnätverk i kommunen och olika företagsstödjande organisationer i länet. Det är angeläget att samverkan fortsätter i den goda anda som byggts upp sedan många år tillbaka.


  Klättrat drygt 230 placeringar

  i kommunrankningen sedan 2007

  Ett resultat av kommunens satsningar, tillsammans med den regelbundna dialogen mellan näringsliv och kommun, kan utläsas i Svenskt Näringslivs årliga företagsranking av landets företagsklimat. Hallstahammar har, sedan 2007, klättrat drygt 230 placeringar, vilket är unikt för en kommun som starkt präglats av ett industrisamhälle. I företagsenkäten ligger kommunen i topp även i Västmanlands län. En god och stabil grund är lagd för ett fortsatt utvecklande och framgångsrikt näringslivsarbete, med fokus på fortsatt dialog och samverkan med det lokala näringslivet.

  Hallstahammars kommun är med i olika nätverk och samarbetar med olika föreningar och sammanslutningar för att främja företagande och företagsklimat i kommunen.

  Attraktiv plats är en tillväxtfaktor

  För inte så många år sedan flyttade människor till arbetstillfällen. Nu ser rörelsemönstren annorlunda ut – människor, företag, kapital och kompetens dras till attraktiva platser. Givet detta är kommunens attraktionskraft grunden för en fortsatt positiv utveckling. Hallstahammars kommun har därför tillsammans med näringslivet, föreningar och civilsamhället arbetat fram en attrakationsstrategi.


  Attraktionsstrategin - vår ledstjärna

  "Det goda livet i storstadens närhet" används i kommunens attraktionsstrategi som ledstjärna. Syftet med attraktionsstrategin är att stärka Hallstahammars attraktionskraft för såväl våra besökare som för oss som bor, lever och verkar här. Vi lägger extra fokus på besökarna då en plats som är attraktiv att besöka också blir mer attraktiv att bo på och driva verksamhet på. En stärkt destination innebär även andra positiva effekter:

  • Fler arbetstillfällen – besöksnäringen är sysselsättningsintensiv, och i Sverige arbetar redan 170 000 i näringen på årsbasis
  • Ingångsjobb som stannar lokalt – besöksnäringen är en inkörsport till arbetsmarknaden
  • Bättre livskvalitet – det utbud som utvecklas för besökarna kommer också de bofasta till del i form av upplevelser, evenemang, restauranger och handel
  • Skyltfönster för platsen – genom att skapa anledningar att besöka oss skapar vi relationer till människor. Få flyttar till en plats man aldrig besökt.

  För att få en bild av vår kommun kan du ta hjälp av statistik om bland annat befolkning, utbildning, jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning. Du kan också jämföra kommunen med andra kommuner eller med Sverige i sin helhet.

  Företagarnas rapportserie Företagarfakta 2020 ger en unik inblick i det lokala företagandet i samtliga Sveriges 290 kommuner. I var och en av rapporterna en för varje kommun listas 24 olika indikatorer i kommunen rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi. Den data som ligger till grund för rapporterna har hämtats från bland annat SCB, Arbetsförmedlingen, Retriever och Företagarnas panel.

  Trender och Prognoser från SCB innehåller statistiska uppgifter om efterfrågan och utbud samt strukturella förutsättningar. Exempelvis tillgång och efterfrågan på utbildad arbetskraft på längre sikt, cirka 20 år, med nuvarande utveckling i befolkning, utbildning och arbetsliv.