Råd och stöd för företagare

På Verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta, driver, utvecklar eller avvecklar företag kan ha nytta av. Där finns en hel del nyttiga e-tjänster. Här kan du också läsa om 50 olika stödorganistaioner som finns i Västmanlands län och vad de kan hjälpa dig med.

E-tjänster företagande

Råd och stöd i Västmanland

Hallstahammar Promotion

Hallstahammar Promotion är en ekonomisk förening består av ett antal företagsnätverk, som i samverkan med Hallstahammars kommun arbetar för att utveckla näringslivsklimatet i kommunen. Hallstahammars kommun deltar på Hallstahammar Promotions styrelsemöten med kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen och näringslivschefen som adjungerade ledamöter.

Ambitionen är att bidra till ett varierat och välmående näringsliv, med fokus på befintliga företag, samtidigt som vi skapar förutsättningar för fler företag och arbetstillfällen i Hallstahammars kommun. För att nå resultat arbetar vi med tre verktyg:

1. Dialog med företag, samarbetspartners, myndigheter och Hallstahammars kommun

2. Mötesplatser som skapar engagemang, delaktighet och lärande.

3. Kommunikation som synliggör, som lär och som påverkar

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är deras viktigaste uppgift. De finns där behoven finns, i hela landet. Alla deras tjänster är avgiftsfria.