Medelstora förbränningsanläggningar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Den som har eller tänker bygga en medelstor förbränningsanläggning ska informera bygg- och miljöförvaltningen om anläggningen.

  Definition av medelstor förbränningsanläggning

  En förbränningsanläggning är medelstor om den sammanlagda effekten är mellan 1 och 50 MW (megawatt) och har utsläpp till luft i en gemensam skorsten. Inom en anläggning kan det alltså finnas flera medelstora förbränningsanläggningar om de är kopplade till olika skorstenar.

  Informationsplikt

  Information om en ny anläggning ska lämnas innan den tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tagits i drift efter den 20 december 2018.

  För övriga anläggningar, så kallade 2018-anläggningar, ska information lämnas enligt övergångsreglerna i förordningen om medelstora förbränningsanläggningar vilket innebär följande:

  • Senast 1 januari 2024 om anläggningens effekt är högre än 5MW.
  • Senast 1 januari 2029 om anläggningens effekt är högst 5MW.

  Registrerade anläggningar

  Bygg- och miljöförvaltningen i Hallstahammar har tillsyn över samtliga berörda anläggningar inom kommunen och ska offentliggöra dessa på en webbplats som allmänheten har tillgång till. Syftet är bland annat att invånare ska kunna ta del av förbränningsanläggningarnas storlek, antal uppskattade drifttimmar per år, vad som eldas och vilken reningsutrustning anläggningarna har.

  Bygg- och miljöförvaltningen publicerar de anläggningar som registreras här:

  • I Hallstahammars kommun finns en registrerad anläggning med en anläggningseffekt högre än 5 MW. Anläggningen drivs av Mälarenergi AB (556448-9150) och togs i drift 1978. Anläggningen består av tre stycken pannor med en effekt på 16,5 MW vardera (verkningsgrad 90%). Anläggningen är främst en reservanläggning för Mälarenergis anläggning i Västerås så de uppskattade drifttimmarna per år är max 12 timmar. I anläggningen eldas dieselbrännolja och reningen av rökgaserna sker i cyklonfilter.