Handel med receptfria läkemedel

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Från och med 1 november 2009 får vissa receptfria läkemedel säljas på andra försäljningsställen än på apotek. Tanken är att tillgängligheten ska öka för konsumenterna, men du som vill sälja receptfria läkemedel måste anmäla det till Läkemedelsverket.

  Anmälan om försäljning

  Du som vill sälja receptfria läkemedel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas. På Läkemedelsverkets webbplats finns även mer information om lagar och föreskrifter, vilka läkemedel som får säljas och om avgifter. Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen och har möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med lagen.

  Kommunen kontrollerar

  Kommunen ansvarar för den lokala kontrollen och kontrollerar att butikerna följer reglerna. Om kommunen ser att det finns allvarliga brister i försäljningen rapporteras dessa brister till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.

  I Hallstahammars kommun utför bygg-och miljöförvaltningen kontrollerna.

  Avgift för kontrollen

  För den kommunala kontrollen får du betala en årlig tillsynsavgift till bygg- och miljönämnden på 1 440 kronor.

  Läkemedelsverket tar ut en årlig tillsynsavgift som för närvarande är 1 600 kronor per kalenderår. Avgiften är den samma oavsett om du väljer att saluföra ett stort eller litet läkemedelssortiment.

  Egenkontrollprogram

  Du som säljer receptfria läkemedel är skyldig att utöva egenkontroll över din försäljning och du ska ha ett egenkontrollprogram för verksamheten. Tanken med egenkontrollprogrammet är att underlätta för er och ge er hjälp med att kvalitetssäkra försäljningen. På Läkemedelsverkets webbplats finner du information om vad ditt egenkontrollprogram kan innehålla.