Lämna schaktmassor

  Schaktmassedeponin norr om Gråstensvägen på Duvhällarna är stängd. På deponin har kommunen och företagare tidigare kunnat lämna rena jord- och schaktmassor från schaktarbeten i samband med exempelvis exploateringar och lednings­arbeten.

  Schaktmassedeponin är stängd

  Då schaktmassedeponin på Duvhällarna har stängt hänvisas du som behöver lämna schaktmassor till mottagnings­anläggningar i andra kommuner.

  Återbruket i Trångfors tar inte emot schaktmassor

  Observera att du inte får lämna schaktmassor till Återbruket i Trångfors.

  Förorenade schaktmassor kräver särskild hantering