Solarier

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Verksamheter med solarier

  Solarier sänder ut UV-strålning och kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. Innan du startar en solariesalong eller planerar att upplåta ett eller flera solarier till allmänheten ska du därför anmäla det till bygg- och miljönämnden. Tänk på att även om du bara har en solariesäng i ett gym så räknas det som en solarieverksamhet.

  Som solarieägare är du skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

  Åldersgräns för kosmetiska solarier

  Från den 1 september 2018 är det förbjudet att yrkesmässigt låta en person under 18 år att sola solarium för att få mörkare hud. Den som driver ett solarium måste förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år och en skylt om åldergränsen måste finnas uppsatt på solariet.

  Tillsyn

  Kommunen har tillsynsansvar över solarier och i Hallstahammar är det bygg- och miljöförvaltningen som bedriver tillsynen. Under en inspektion kontrollerar vi bland annat:

  • att solariet är utrustat med godkända rör
  • att soltiden kan ställas in av kunden med hjälp av tidur, myntautomat eller liknande
  • att det finns skyddsglasögon tillgängliga för varje kund
  • att det finns exponeringsschema från solarietillverkaren eller motsvarande anvisningar väl synligt
  • att Strålsäkerhetsmyndighetens affisch Råd för att skydda din hälsa finns och är väl synligt
  • att en skylt om åldersgräns finns uppsatt på solariet

  Har du frågor eller funderingar kring solarier är du välkommen att höra av dig till oss på bygg- och miljöförvaltningen