Sälja eller servera folköl

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
  Telefon: 0220‑247 02
  E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Du som vill sälja eller servera folköl måste anmäla detta till kommunen där du har ditt försäljnings- eller serveringsställe. Du ska även anmäla om ett ägarskifte görs. Du måste betala en avgift varje år för den tillsyn som handläggaren gör av din verksamhet. Det är alkohollagen som reglerar försäljningen och serveringen av folköl.

  Verksamheten måste se till att försäljningen sker på ett ansvarsfullt sätt. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen:

  • har fyllt 18 år.
  • inte är märkbart påverkad av alkohol eller droger.
  • inte kan misstänkas langa, det vill säga sälja vidare eller ge till en person som inte själv får köpa folköl.

  Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

   

  Du måste också enligt lagen ha ett så kallat program för egenkontroll, ett egenkontrollprogram. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna. Egen­kontroll­programmet ska skickas in till kommunen tillsammans med din anmälan.

  Du som säljer eller serverar folköl måste anmäla detta till Hallsta­hammars kommun. I din anmälan ska du också bifoga ditt egenkontrollprogram.

   

  Om en verksamhet byter ägare ska den tidigare ägaren avanmäla sin försäljning och den nya ägaren anmäla att försäljning ska påbörjas.

  Kommunen ska varje år kontrollera att du följer de regler som finns när det gäller försäljning eller servering av folköl. Det kallas för tillsyn. För tillsynen tar kommunen ut en avgift. Storleken på avgiften beslutas av politikerna i bygg- och miljönämnden.

  Följs inte lagen kan kommunen förbjuda försäljning eller servering av folköl i din verksamhet. Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna kan också få ett straff i form av böter eller fängelse. Kassa­personalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om folköl säljs till en person som inte fyllt 18 år.