Serveringstillstånd för cateringverksamhet

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
  Telefon: 0220‑247 02
  E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Du som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan ansöka om ett stadigvarande serverings­tillstånd. När du vill servera alkoholhaltiga drycker vid ett catering­uppdrag måste du anmäla adressen till den lokal som planeras att användas. Detta under förutsättning att du beviljats serveringstillståndet.

  Förutsättningar för att få servera alkoholhaltiga drycker vid cateringuppdrag

  Du som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap måste:

  • ha ett eget kök för lagning eller tillredning av mat
  • ha ansökt om och beviljats ett stadigvarande serverings­tillstånd
  • anmäla vilken lokal serveringen ska äga rum i (anmälan görs till Hallstahammars kommun)
  • få ett godkännande av lokalens lämplighet (Hallstahammars kommun är den som godkänner eller underkänner)

  Ta fram alla handlingar, betala ansöknings­avgiften och ansök via e-tjänsten

  Förbered alla bilagor som ska bifogas ansökan så slipper du komplettera och hand­läggningen går snabbare.

  Vid ansökan om serveringstillstånd tar kommunen ut en avgift, prövningstillstånd. Avgiften måste vara betald innan ansökan behandlas.

  Ansökningsavgift betalas in på Hallstahammars kommun Pg 12 36 90-0. Märk inbetalningen med "Serveringstillstånd" och namn. Bifoga kvitto på inbetald avgift vid ansökan. Du hittar avgifterna för olika tillstånd i taxan nedan.

  Observera! Det är viktigt att du ansöker i god tid. En ansökan behandlas först när den är komplett och avgiften är betald. Handläggningstiden varierar men normaltiden för en ansökan om stadigvarande tillstånd är två månader och en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd tar cirka sex veckor från det att en komplett ansökan kommit in.