Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Det finns särskilda riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten till det kommunala avloppsnätet från industrier och verksamheter. Det är Mälarenergi du omgående ska kontakta om utsläpp av ämnen till dag- eller spillvattennätet, som kan försämra reningen, slamkvaliteten eller recipienten skett, då det är Mälarenergi Vatten AB som ansvarar för driften av de kommunala vatten- och avloppstjänsterna. All information hittar du på Mälarenergis webbplats.