Ansök om stadigvarande serveringstillstånd

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
  Telefon: 0220‑247 02
  E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Om du vill servera och sälja alkohol måste du ha tillstånd för det. Alkohollagen ställer höga krav på den som söker stadigvarande serveringstillstånd och på lokalen där servering ska ske.

  Den som bedriver en restaurangrörelse eller liknande och vill servera alkoholhaltiga drycker mot betalning måste ha serverings­tillstånd. Ett stadigvarande tillstånd kan antingen gälla servering året runt eller under en viss tid av året, så kallade säsongsrättigheter, och det kan handla om servering till allmänheten eller till slutna sällskap. Det är bygg- och miljönämnden som beslutar om du får tillstånd eller inte.

  Om du är osäker på om behöver ett serveringstillstånd är du välkommen att kontakta kommunens alkohol- och tobakshandläggare.

  Stora krav på lämplighet och kunskap om regler

  Du som söker tillstånd måste själv visa att du är lämplig att servera eller sälja alkohol. Det innebär att du måste kunna visa att du klarar din verksamhet ekonomiskt och att du har kunskaper om svensk alkohollagstiftning och tidigare erfarenhet av servering eller försäljning av alkohol.

  Serveringstillstånd till allmänheten är alltid kopplat till en viss lokal och du som sökande måste ha rätt att bedriva din verk­sam­het i lokalen. Den lokal där det ska serveras alkohol ska vara godkänd ur miljösynpunkt och den ska också vara godkänd för allsidig matlagning. Serveringsstället måste ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter, både för­rätter, huvud­rätter och efter­rätter. Verksamheten ska också vara registrerad för livsmedelshantering.

  Ta fram alla handlingar, betala ansöknings­avgiften och ansök via e-tjänsten

  Vid ansökan kontrolleras den sökandes och lokalens lämplighet och risker för alkoholpolitiska olägenheter. Om bygg- och miljönämnden beslutar om godkännande av serveringstillstånd får du ett tillstånds­bevis.

  Förbered alla bilagor som ska bifogas ansökan så slipper du komplettera och hand­läggningen går snabbare.

  Vid ansökan om serveringstillstånd tar kommunen ut en avgift, prövningstillstånd. Avgiften måste vara betald innan ansökan behandlas.

  Ansökningsavgift betalas in på Hallstahammars kommun Pg 12 36 90-0. Märk inbetalningen med "Serveringstillstånd" och namn. Bifoga kvitto på inbetald avgift vid ansökan. Du hittar avgifterna för olika tillstånd i taxan nedan.

  Observera! Det är viktigt att du ansöker i god tid. En ansökan behandlas först när den är komplett och avgiften är betald. Handläggningstiden varierar men normaltiden för en ansökan om stadigvarande tillstånd är två månader och en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd tar cirka sex veckor från det att en komplett ansökan kommit in.