Kunskapsprov - känna till alkohollagen

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
  Telefon: 0220‑247 02
  E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Du som söker serveringstillstånd ska visa att du har nödvändiga kunskaper om alkohollagen. Du visar detta genom att avlägga ett nationellt kunskapsprov som är framtaget av Folkhälsomyndigheten.

  Provresultatet är giltigt i tre år. Har du redan ett gällande serveringstillstånd eller har gjort provet tidigare så kan du få dispens från att (slippa) göra provet.

  Vilka behöver göra provet?

  Huvudregeln är att minst hälften av de som är aktiva i bolaget eller har betydande inflytande i verksamheten såsom finansiär eller restaurangchef, måste göra kunskapsprovet. I större företag, som hotell- och restaurangkedjor, räcker det om de som har ledande positioner i restaurangverksamheten kan lagen. Tillståndsmyndigheten gör en bedömning av vem eller vilka personer i organisationen som behöver göra provet.

  Boka tid

  Tid för provtillfället bokar du in med alkoholhandläggare på kommunen och det är också där du gör provet. Provet finns tillgängligt på fyra språk, svenska, engelska, franska och arabiska. Du har normalt 90 minuter på dig att göra provet det kan också avläggas muntligen eller tillsammans med auktoriserad tolk som bokas av kommunen och då har du 120 minuter på dig.

  Det är inte tillåtet att ha några hjälpmedel när du gör provet.

  Så här går provet till

  Provet görs vid en dator och omfattar upp till 60 frågor inom områdena alkoholpolitik, tillsyn, mat och utrustning samt servering. För att få godkänt måste du ha minst 75 procent godkända svar inom varje område.

  Avgift och omprov

  Provet kostar 1 665 kronor (år 2022). Om du inte blir godkänd på provet har du möjlighet att göra omprov två gånger. Blir du trots det inte godkänd kan det betyda att du inte anses lämplig.

  En ny ansökan inom tre månader vid avslag på grund av ett underkänt kunskapsprov kostar 2 380 kronor (år 2022).

  Betala innan provtillfället

  Du måste betala in avgiften innan provtillfället och skicka in eller mejla kvittot till kommunens alkhol- och tobaks­handläggare.