Starta eller driva hygienisk verksamhet

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Ska du jobba med akupunktur, göra tatueringar, piercingar eller utföra fotvård måste du anmäla det till bygg- och miljöförvaltningen.

Anmälningsplikt

Om du ska starta en hygienisk verksamhet behöver du anmäla det till kommunen sex veckor innan du påbörjar arbetet. Du måste göra en anmälan om du exempelvis ska arbeta med skalpeller, akupunkturnålar eller piercingverktyg och då det finns en risk för blodsmitta. Det kan handla om akupunktering, piercing, tatuering eller fotvård. Även din lokal måste vara anpassad till den verksamhet du tänker driva.

Arbetssätt och rutiner

Genomtänkta arbetssätt och rutiner behövs för att klara kraven på hygien och undvika risk för smitta. I ett skriftligt dokument där du gör en egenkontroll, ska dina arbetsrutiner sammanställas. Förutom rutiner för hygien, bör områden som ventilation, städning och sophantering dokumenteras.

Råd och stöd från oss

Genom att du anmäler din verksamhet till oss, får bygg- och miljönämnden, som är tillsynsmyndighet, veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs.