Etablering i kommunen

Här kan du få information om var det finns lediga industri- och företagslokaler samt var det finns ledig industrimark. Kommunen kan reservera mark till ett byggföretag eller annan genom att ge en så kallad markanvisning till byggföretaget. Markanvisningen innebär att byggföretaget under en begränsad tid och på givna villkor ensam kan förhandla med kommunen om att köpa mark som kommunen äger för att sedan bygga på den.