Företagare

Några röster om samarbetet näringsliv och kommun

För att Hallstahammar ska vara en livskraftig kommun och kunna erbjuda det goda livet i storstadens närhet till våra invånare, besökare och föreningsliv så samarbetar Hallstahammars kommun nära med näringslivet.

För framgångsrikt samarbete krävs att alla hjul kuggar i varandra

Detta sker på många sätt, till exempel genom näringslivsenhetens nära samarbete med lokala företag, genom nära kontakter med Vi i Hallsta som är Hallstahammars företagarförening med både små och stora lokala näringsidkare. Men det sker också genom så kallade lotsmöten, där alla företagare i kommunen har möjlighet att två gånger i månaden träffa representanter från alla kommunens förvaltningar för att diskutera möjligheter, undanröja svårigheter och hitta gemensamma utvecklingsmöjligheter.

Det är viktigt att veta att vi alltid erbjuder alla företag likvärdigt. Alla företag och näringsidkare är unika men det är ändå viktigt att vi har ett gemensamt förhållningssätt så att ingen förfördelas, säger Madeleine Ahlqvist, näringslivschef i kommunen.

Som kommun har vi en skyldighet att följa nationella och lokala lagar och regelverk. Ibland kan detta upplevas som orättvist av den enskilde. Här har dock kommunen inget val utan måste följa de bestämmelser som råder i Sverige, Västmanland och Hallstahammar.

Vi i Hallsta har en konstruktiv dialog med kommunen. Vi möts regelbundet i möten med en strukturerad agenda, men det kan också vara tillfällen när det dyker upp något akut. Den öppna dialogen med kommunen ger oss insikter i den kommunala verksamheten och dess regelverk. Det gör att vi blir mycket bättre kravställare när vi vill driva frågor som är viktiga för våra medlemsföretag., säger Karin Lindoff, Vi i Hallsta.

När beslut fattas inom till exempel Bygg- och miljöförvaltningen som är den förvaltning som utövar tillsyn och ger tillstånd till många olika typer av verksamheter så förs alltid en nära dialog med de berörda företagen och näringsidkarna för att säkerställa att alla får ett rättvist, likvärdigt bemötande. Tyvärr så innebär detta inte alltid som alla verksamheter kan godkännas, men det är alltid av största vikt att den som får ett avslag på en idé förstår varför avslaget görs och att det görs med laglig grund.

Att ha en nära samverkan mellan näringsliv och kommun är oerhört viktigt för ett hållbart Hallstahammar, där det är attraktivt att bo, leva och verka, både som privatperson och företag, avslutar Catarina Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.