Fler webbplatser
Boende, miljö och trafik

Ny EU-bestämmelse förbjuder eldning av trädgårdsavfall

Från och med 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall. Det gäller oavsett om du bor inom eller utanför detaljplanelagt område. Den nya lagen säger att mat- och bioavfall ska sorteras separat. Det innebär att du antingen behöver lämna ditt trädgårdsavfall på återbruket eller kompostera det på tomten.

Eldningsförbud

Ta hand om trädgårds­avfallet på rätt sätt

Det har tidigare, under vissa tidsperioder, varit tillåtet att elda trädgårdsavfall på sin tomt, men det är det inte längre.

För att ta hand om ditt avfall på rätt sätt kan du göra något av följande:

  • kompostera avfallet i din trädgård
  • lämna det till återbruket

Mer information

Förbudet gäller även valborgsmässoeldar

Den nya EU-lagstiftningen innebär att du inte heller får elda en majbrasa hemma.

Om du vill anordna en offentlig valborgsmässoeld måste dels polisen ge tillstånd, men i och med den nya EU-lagstiftningen behöver du även ansöka om dispens. Kommunen har möjlighet att ge dispens från förbudet, om eldningen sker i samband med offentliga tillställningar och görs utan risk för olägenhet för hälsa eller miljön.

Vill du söka dispens ska du kontakta kommunens bygg- och miljöförvaltning så snart som möjligt.