Samhällsplanering

Hela Näslundsskolan stängs medan lokalerna åtgärdas

Efter att skolans ledning i april 2017 fått provreslutat som visar att det finns svamp- och bakterieväxt i skolans golv beslutade rektor Ylva Lindberg att stänga verksamheten på Näslundsskolan. Eleverna kommer att få gå klart vårterminen på antingen Nibbleskolan eller i Eldsbodahuset..

För ungefär en månad sedan upplevde elever och lärare allergiliknande besvär i samband med att ventilationen i skolans lokaler varit avstängd några dagar. Rektor Ylva Lindberg beslutade då att stänga delar av skolan och flytta undervisningen till Nibbleskolan. Luftmätningar gjordes och man tog även prover från golv och väggar i skolan.

Normala luftvärden men svamp- och bakterieväxt i golvet

Analysen av provvärdena är nu klar. Värdena som mätts upp i luften, med undantag av "Lukt av träskydd", visar normala värden. Värdet "Lukt av träskydd" har att göra med det tryckimpregnerade virke som använts i golvkonstruktionen. Ett förhöjt värde kan medföra att det luktar illa, men påverkar för övrigt inte hälsan.

I två av de tre klassrum där materialprover tagits har man hittat svamp- och bakterietillväxt. Tillväxten finns i golvkonstruktionen och ligger i dagsläget "inkapslad", vilket innebär att det inte kommer ut i luften. På längre sikt innebär detta ändå en risk och bör därför åtgärdas.

- Det viktigaste för mig och hela skolledningen är allas hälsa och därför tar vi det säkra före det osäkra och flyttar verksamheten tillsvidare, säger rektor Ylva Lindberg.

Näslundseleverna får plats på Nibbleskolan och Eldsbodahuset

Sedan mitten på mars får eleverna i årskurserna två till och med fem sin undervisning på Nibbleskolan. Nibbleskolan kommer också fortsättningsvis att ta emot Näslundselever fram till sommarlovet. Förskoleklassen och ettan kommer att flytta till lokaler i Eldsbodahuset i centrala Hallstahammar. Även fritidsverksamheten kommer att ske på Nibbleskolan och i Eldsbodahuset. Eleverna kommer att erbjudas skolskjuts i anslutning till skoldagens början och slut. Däremot är det högst troligt att föräldrarna till de barn som har fritidsverksamhet själva måste ordna så barnen kommer till, och hämtas från fritids.

- Information om hur vi löser fritidsverksamheten nu under påsklovet samtidigt som vi "flyttar skolan" har gått ut till samtliga föräldrar och vårdnadshavare här på Näslund. Lite tur i oturen att det är en lovvecka just nu, vilket innebär att det är färre barn på plats och det blir lättare att få flytt och verksamhet att gå ihop, säger Ylva.

Tidsplan för återflytt till Näslund

Hur tidsplanen för att åtgärda problemen på Näslundsskolan ser ut går i dagsläget inte att säga. Med största sannolikhet måste alternativa lösningar finnas även till höstterminen 2017. Mer information om detta kommer att läggas ut här på webbplatsen samt att föräldrar och vårdnadshavare får direktinformation. Ett troligt scenario är att Fredhemsskolan kommer att användas för Näslundsskolans elever då Lindboskolan blir färdigställd, och Fredhemseleverna enligt planerna flyttar in på Lindbo till hösten.