Samhällsplanering

Luftkvaliteten på Näslundskolan ska utredas

Under vecka 10 år 2017 har skolans ledning tagit beslut om att årskurs 2- 5 på Näslundskolan ska ha sin undervisning på Nibbleskolan under den tid som luftkvaliteten i lokalerna undersöks med början måndag den 13 mars 2017.

Vad är orsaken?

I samband med att det genomfördes arbeten med fjärrvärmenätet och vatten i området var ventilationen avstängd under några dagar för att inte förlora värme i huset. När ventilationen sedan slogs på igen upplevde både elever och lärare allergiliknande besvär som kan ha med luftkvaliteten i delar av huset att göra. Vi tar detta på största allvar och ska därför utreda detta noggrant. Detta påverkar möjligheten till att ha lektioner i delar av huset.

Vad händer nu?

Arbetet med att mäta luftkvaliteten i Näslundskolan påbörjas nu och beräknas ta fyra till fem veckor. Eleverna som berörs kommer att skjutsas till Nibbleskolan under skoldagen.

Mer detaljerad information om hur det kommer att fungera med skolskjutsar och undervisning under de kommande veckorna har skickats ut till berörda vårdnadshavare.