Startsida / Stöd & hjälp

Stöd och hjälp

Det är tryggt att åldras i Hallstahammars kommun. Därför satsar vi på ett nytt äldreboende. Byggstarten sker under det kommande året.

Vi kan alla någon gång i livet behöva stöd eller service i vardagen. Kommunen har en bred verksamhet och ansvarar för omsorg för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

För dig som blivit äldre och behöver extra hjälp

Som äldre kan du få stöd av kommunen. Vi hjälper dig att hitta det stöd du behöver utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt

För dig som har funktionsnedsättning och behöver stöd

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan kommunen hjälpa dig på flera sätt.

För dig som behöver hjälp med ekonomin

Kommunen kan bistå med råd och hjälp på olika sätt  i ekonomiska frågor.

När familjen behöver hjälp

Alla familjer hamnar någon gång i situationer som kan vara svåra att hantera på egen hand. Då kan du vända dig till kommunen och få hjälp.

Stöd till barn och unga

Barn och unga har rätt att växa upp under trygga förhållanden. Här berättar vi om vilken hjälp du kan få av kommunen om du behöver stöd och råd.

När du är ny i Sverige

Kommunen hjälper dig på olika sätt som är ny i Sverige. Det kan gälla att lära sig svenska, barnomsorg och att berätta om rättigheter och skyldigheter när man bor i Sverige.

Bidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen

Regeringen avsatte i våras särskilda medel för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. I år så får kommunerna dela på en miljard kronor. För Hallstahammars kommuns del handlar det om 1,8 miljoner som kommer bland annat att användas för öka trygghetskänslan och trivseln på våra särskilda boenden.

Läs mer om ökad bemanning inom äldreomsorgen
 
 
 

Språkpraktik ökar Letus möjligheter till fortsatt arbete

2015-03-31

Många nyanlända flyktingar och invandrare har oanvänd potential som språkkunskap, erfarenhet och utbildning som kan berika arbetsplatser. Genom att erbjuda språkpraktik, coachande samtal och språkundervisning ökar Jobbcenter deras möjligheter till fortsatt arbete.  En person som fått hjälp via Jobbcenter är Letu Teklehaymanot från Eritrea.

Läs mer om jobbcenterns arbete
 

Skogsgruppen på nya uppdrag

2015-02-05

Skogsgruppen från Hallstahammars kommuns dagliga verksamhet gör ett riktigt och viktigt arbete på Ridskolan Strömsholm.  Ett lyckat samarbete, anser både gruppen och Stall och anläggningschefen. Samarbetet har nu utökats till fler arbetstimmar.

Läs mer om Skogsgruppen
 
 

Lövåsen erbjuder äldreomsorg på finska

2015-06-22

Carmen Asp och Anja Kangas arbetar på både finska och svenska på särskilda boendet Lövåsen. Här bor äldre och handikappade som är i behov av vård och omsorg dygnet runt. Att bemöta de boende på deras modersmål ökar trivseln och tryggheten.  

Läs hela artikeln