Startsida / Stöd & omsorg

Stöd och omsorg

Enhetschef Pia Nordin och skötare Emilia Eklund

Pia och Emilia jobbar på 53:ans särskilda boende som är en av de verksamheter kommunen erbjuder som stöd.

Vi kan alla någon gång i livet behöva stöd eller service i vardagen. Kommunen har en bred verksamhet och ansvarar för omsorg för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

För dig som blivit äldre och behöver extra hjälp

Som äldre kan du få stöd av kommunen. Vi hjälper dig att hitta det stöd du behöver utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt

För dig som har funktionsnedsättning och behöver stöd

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan kommunen hjälpa dig på flera sätt.

För dig som behöver hjälp med ekonomin

Kommunen kan bistå med råd och hjälp på olika sätt  i ekonomiska frågor.

När familjen behöver hjälp

Alla familjer hamnar någon gång i situationer som kan vara svåra att hantera på egen hand. Då kan du vända dig till kommunen och få hjälp.

Stöd till barn och unga

Barn och unga har rätt att växa upp under trygga förhållanden. Här berättar vi om vilken hjälp du kan få av kommunen om du behöver stöd och råd.

När du är ny i Sverige

Kommunen hjälper dig på olika sätt som är ny i Sverige. Det kan gälla att lära sig svenska, barnomsorg och att berätta om rättigheter och skyldigheter när man bor i Sverige.

 
 

Skogsgruppen på nya uppdrag

Skogsgruppen från Hallstahammars kommuns dagliga verksamhet gör ett riktigt och viktigt arbete på Ridskolan Strömsholm.  Ett lyckat samarbete, anser både gruppen och Stall och anläggningschefen. Samarbetet har nu utökats till fler arbetstimmar.

Läs mer om Skogsgruppen