Språk
Politik och demok... / Hallstahammars ko...

Hallstahammars kommuns anslagstavla

Detta är Hallstahammars kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du kallelsen till kommunfullmäktiges möte, justerade anslag om justerade protokoll och övriga tillkännagivanden. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde 19 februari 2018 klockan 18.30

Se föredragningslista

Allmänheten hälsas välkommen.
Det går även att lyssna på närradion som sänder från sammanträdet på 103,7 Mhz med början klockan 18.25

Rolf Hahre
Ordförande

 

 

Justerade protokoll

 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-01-23
Protokollet anslås: 2018-01-30
Anslaget tas bort: 2018-02-21
Länk till protokollet

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-16
Protokollet anslås: 2018-01-16
Anslaget tas bort: 2018-02-07

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-06
Protokollet anslås: 2018-02-06
Anslaget tas bort: 2018-02-28

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2018-01-31
Protokollet anslås: 2018-01-31
Anslaget tas bort: 2018-02-22

Bygg- och miljönämnden 2018-02-07
Protokollet anslås: 2018-02-08
Anslaget tas bort: 2018-03-02
Länk till protokollet

Kommunstyrelsen 2108-02-05
Protokollet anslås: 2018-02-08
Anslaget tas bort: 2018-03-02
Länk till protokollet

Kommunstyrelsen 2018-01-22
Protokollet anslås: 2018-01-25
Anslaget tas bort: 2018-02-16
Länk till protokollet

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-15
Protokollet anslås: 2018-01-17
Anslaget tas bort: 2018-02-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-29
Protokollet anslås: 2018-01-31
Anslaget tas bort: 2018-02-22

Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-24
Protokollet anslås: 2018-01-25
Anslaget tas bort: 2018-02-16

Länk till protokollet

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-01-24
Protokollet anslås: 2018-01-25
Anslaget tas bort: 2018-02-16

Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-16
Protokollet anslås: 2018-01-16
Anslaget tas bort: 2018-02-07

Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-30
Protokollet anslås: 2018-01-30
Anslaget tas bort: 2018-02-21

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-13
Protokollet anslås: 2018-02-15
Anslaget tas bort: 2018-03-09

Socialnämnden 2018-01-25
Protokollet anslås: 2018-01-30
Anslaget tas bort: 2018-02-21
Länk till protokollet

Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-01-15
Protokollet anslås: 2018-01-16
Anslaget tas bort: 2018-02-07

Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-01-23
Protokollet anslås: 2018-01-23
Anslaget tas bort: 2018-02-14

Tekniska nämnden 2018-01-23
Protokollet anslås: 2018-01-23
Anslaget tas bort: 2018-02-14
Länk till protokollet

Överförmyndarnämnden 2018-01-17
Protokollet anslås: 2018-01-18
Anslaget tas bort: 2018-02-08

Övriga tillkännagivanden