Språk
Politik och demok... / Hallstahammars ko...

Hallstahammars kommuns anslagstavla

Detta är Hallstahammars kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du kallelsen till kommunfullmäktiges möte, justerade anslag om justerade protokoll och övriga tillkännagivanden. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-25

Agenda

 

Justerade protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-25
Protokollet anslås: 2018-09-28
Anslaget tas bort: 2018-10-20

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-16
Protokollet anslås: 2018-10-16
Anslaget tas bort: 2018-11-07

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25
Protokollet anslås: 2018-09-28
Anslaget tas bort: 2018-10-20

Länk till protokoll

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2018-10-17
Protokollet anslås: 2018-10-18
Anslaget tas bort: 2018-11-09

Bygg- och miljönämnden 2018-09-26
Protokollet anslås: 2018-09-28
Anslaget tas bort: 2018-10-22

Länk till protokoll

Gemensam Hjälpmedelsnämnd, Region Västmanland
Protokollet anslås: 2018-10-17
Anslaget tas bort: 2018-11-08

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-26
Protokollet anslås: 2018-10-01
Anslaget tas bort: 2018-10-23 

Länk till protokoll

Kommunfullmäktige 2018-09-24
Protokollet anslås: 2018-10-01
Anslaget tas bort: 2018-10-23

Länk till protokoll

Kommunstyrelsen 2018-10-15
Protokollet anslås: 2018-10-17
Anslaget tas bort: 2018-11-08

Länk till protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08
Protokollet anslås: 2018-10-08
Anslaget tas bort: 2018-11-02

Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-10-08
Protokollet anslås: 2018-10-10
Anslaget tas bort: 2018-11-01

Tekniska nämnden 2018-09-25
Protokollet anslås: 2018-09-27
Anslaget tas bort: 2018-10-19

Länk till protokoll

Tekniska nämnden 2018-10-16
Protokollet anslås: 2018-10-18
Anslaget tas bort: 2018-11-09

Länk till protokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2018-10-16
Protokollet anslås: 2018-10-16
Anslaget tas bort: 2018-11-07


Socialnämndens arbetsutskott 2018-10-02

Protokollet anslås: 2018-10-02
Anslaget tas bort: 2018-10-24

Socialnämnden 2018-09-27
Protokollet anslås: 2018-09-28
Anslaget tas bort: 2018-10-20

Överförmyndarnämnden 2018-10-11
Protokollet anslås: 2018-10-12
Anslaget tas bort: 2018-11-02

Övriga tillkännagivanden

Beslut om förflyttning av fordon med registeringsnummer NMW-658
Protokollet anslås: 2018-08-01
Anslaget tas bort: 2018-11-01

Länk till beslut

Beslut om förflyttning av fordon med registeringsnummer BST-811
Protokollet anslås: 2018-10-04
Anslaget tas bort: 2019-01-04

Länk till beslut

Beslut om förflyttning av fordon med okänt registeringsnummer 
Protokollet anslås: 2018-10-10
Anslaget tas bort: 2019-01-10

Länk till beslut

Beslut om förflyttning av fordon med okänt registeringsnummer  UDY-591
Protokollet anslås: 2018-10-10
Anslaget tas bort: 2019-01-10

Länk till beslut

Beslut om förflyttning av fordon med okänt registeringsnummer BNF-524
Protokollet anslås: 2018-10-10
Anslaget tas bort: 2019-01-10

Länk till beslut

Beslut om förflyttning av fordon med okänt registeringsnummer SWT-033
Protokollet anslås: 2018-10-10
Anslaget tas bort: 2019-01-10

Länk till beslut

Beslut om förflyttning av fordon med okänt registeringsnummer BZZ-855
Protokollet anslås: 2018-10-10
Anslaget tas bort: 2019-01-10

Länk till beslut