Språk
Politik och demok... / Hallstahammars ko...

Hallstahammars kommuns anslagstavla

Detta är Hallstahammars kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du kallelsen till kommunfullmäktiges möte, justerade anslag om justerade protokoll och övriga tillkännagivanden. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

 

 Kungörelse för Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen i kommunhuset den 23 april 2018 med start kl 18:30.

Agenda

 

 

Justerade protokoll

 

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2018-04-18
Protokollet anslås: 2018-04-20
Anslaget tas bort: 2018-05-12

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-10
Protokollet anslås: 2018-04-11
Anslaget tas bort: 2018-05-03

Bygg- och miljönämnden 2018-03-28
Protokollet anslås: 2018-04-04
Anslaget tas bort: 2018-04-26

Länk till protokollet

Kommunfullmäktige 2018-03-26
Protokollet anslås: 2018-04-04
Anslaget tas bort: 2018-04-26

Länk till protokollet

Kommunstyrelsen 2018-04-09
Protokollet anslås: 2018-04-12
Anslaget tas bort: 2018-05-04

Länk till protokollet

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-09
Protokollet anslås: 2018-04-18
Anslaget tas bort: 2018-05-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03
Protokollet anslås: 2018-04-06
Anslaget tas bort: 2018-04-28

Kommunstyrelsens personalutskott 2018-03-28
Protokollet anslås: 2018-04-04
Anslaget tas bort: 2018-04-26

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-28
Protokollet anslås: 2018-04-04
Anslaget tas bort: 2018-04-26

Länk till protokollet

Socialnämnden 2018-03-28
Protokollet anslås: 2018-04-03
Anslaget tas bort: 2018-04-25

Länk till protokollet

Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-17
Protokollet anslås: 2018-04-18
Anslaget tas bort: 2018-05-10

Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-13
Protokollet anslås: 2018-04-13
Anslaget tas bort: 2018-05-05

Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-03
Protokollet anslås: 2018-04-03
Anslaget tas bort: 2018-04-25

Tekniska nämnden 2018-04-04
Protokollet anslås: 2018-04-09
Anslaget tas bort: 2018-05-01

Länk till protokollet

Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-17
Protokollet anslås: 2018-04-18
Anslaget tas bort: 2018-05-10

Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-04
Protokollet anslås: 2018-04-09
Anslaget tas bort: 2018-05-01

Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-03-27
Protokollet anslås: 2018-04-03
Anslaget tas bort: 2018-04-25

Överförmyndarnämnden 2018-04-11
Protokollet anslås: 2018-04-13
Anslaget tas bort: 2018-05-04

 

Övriga tillkännagivanden