Språk

Nämnder

Under kommunfullmäktige finns, förutom kommunstyrelsen, sju nämnder och en valberedning.

Mål och kvalitet

Nämnderna arbetar mot de mål som fullmäktige ställer upp. Nämnderna ansvarar också för att utvärdera sina verksamheter och se till att de håller hög kvalitet. De ser till helheten inom sina ansvarsområden och gör prioriteringar.

Nämnd och förvaltning

Nämnderna leds av politiskt sammansatta nämnder och styrelser, medan det på förvaltningarna arbetar tjänstemän. Det är dessa som sköter den dagliga verksamheten.

Inom sitt ansvarsområde bereder nämnderna ärenden till fullmäktige och ser till att besluten genomförs.  

Fråga till nämnden

Om du som medborgare har en fråga som rör något av kommunens olika verksamhetsområden kan du vända dig direkt till den nämnd eller förvaltning som hanterar frågan. På så sätt kan du få din fråga besvarad.

Sammanträden

Nämnderna sammanträder normalt en gång i månaden. Nämnderna bestämmer själv om möten skall vara offentliga. Öppna sammanträden innebär att allmänheten kan delta i hela eller delar av mötet. Vi annonserar i tidningen VLT om sammanträdet är öppet för allmänheten.  

Under respektive nämnd och styrelse i menyn till vänster på sidan, hittar du information om sammanträdesdatum och tider.

Har du frågor om nämndens verksamhet, sammanträden och protokoll besvaras dessa av nämndens sekreterare.