Språk
Organisation och ... / Politik och demok...

Politik och demokrati

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Hallstahammar 2014-2018
Kommunfullmäktige 2014-2018

Kommunen är en politiskt styrd organisation och kommunfullmäktige är dess högsta beslutande församling. Som medborgare avgör du med din röst i det allmänna valet vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

De förtroendevalda politikerna förvaltar och fördelar kommunens pengar och tar beslut om hur kommunens verksamhet ska fungera. Alla våra politiker utom kommunalrådet är fritidspolitiker vilket betyder att de samtidigt som de är politiker kan ha ett annat arbete.

Mandatfördelning

Efter valet år 2014 samarbetar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i den politiska majoriteten.

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige år 2014-2018:

  • Socialdemokraterna 21 mandat
  • Vänsterpartiet 4 mandat
  • Moderaterna 6 mandat
  • Kristdemokraterna 2 mandat
  • Liberalerna 3 mandat
  • Centerpartiet 2 mandat
  • Miljöpartiet 2 mandat
  • Sverigedemokraterna 5 mandat


Du hittar länkar till alla partier i fullmäktige längre ned på sidan.

Kommunalråd

Bild på kommunaldråd Catarina Pettersson (S)Catarina Pettersson (S) är kommunalråd
och kommunstyrelsens ordförande.

Hon är den enda heltidsarvoderade
politikern i kommunen

 

 

Så här är den politiska styrningen i kommunen organiserad:

organisationsschema för politisk styrning