Malin, kommunvägledare

  Möt Malin som jobbar som kommunvägledare i kundcenter men som även jobbar med utvecklingsfrågor och digitalisering.

  Varför har du valt att jobba inom just ditt yrke alternativt Hur många år har du arbetat inom kommunen?

  - Jag började som telefonist/receptionist i kommunen för ungefär 10 år sedan och efter några år fick jag chansen att vara med och bygga upp kommunens kundcenter vilket har varit otroligt roligt och lärorikt. Jag tycker om att ge service, göra nytta och jag brinner för att hjälpa andra människor. Många personer som ringer eller besöker oss i Hallstahammars kommun kan bara få hjälp av kommunen med sin fråga och då känns det extra viktigt att ta hand om personens ärende på bästa möjliga vis och med ett gott bemötande förstås.

  Vad gör du en vanlig dag på jobbet?

  - Jag har kontakt med våra medborgare, besökare och företagare genom att hjälpa dem vidare i sina ärenden. Det kan innebära kontakt via telefon, mail, reception eller e-tjänster. Men som alla i kundcenter arbetar jag med flera frågor. För min del innebär det att jag säljer kommunens småhustomter, utvecklar e-tjänster, är systemadministratör för kundtjänstsystemet, lägger upp telefonabonnemang och beställer hem hårdvara gällande telefoni, bygger och utvecklar e-tjänster.

  - Vi samarbetar dessutom alltid med förvaltningarna i att arbeta fram text och rutiner till en gemensam kunskapsbank så att alla kunder kan få ett likvärdigt svar oavsett vem som svarar på deras fråga.

  Vad är det roligaste med ditt jobb?

  - Det roligaste är variationen i arbetsuppgifter och typer av frågor. Här är ingen dag den andra lik. Jag trivs med att få möta alla möjliga människor och jag tycker om känslan av att få hjälpa till, extra roligt är det när jag får uppskattning direkt av personen som tagit kontakt med mig.

  Berätta något som alla inte vet om just ditt jobb

  - Det många inte vet är att Hallstahammars kommun var den första i Sverige med att ha ett kundcenter som säljer småhustomter, vilket ställer krav på både kontinuerlig kundkontakt och att vara ett nav mellan samhällsbyggnadsenheten, tekniska förvaltningen och bygglovshandläggarna, ett perfekt uppdrag för ett kundcenter.