Elvira, avdelningschef

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Elvira ansvarar för snöröjning, julpynt, gräsmattor och allt annat som har med utemiljön att göra.

  Varför har du valt att jobba inom just ditt yrke alternativt Hur många år har du arbetat inom kommunen?
  - Jag är civilingenjör med inriktning mot energi. Efter min examen började jag arbeta på Svevia och det väckte mitt intresse för vägar. Jag har arbetat inom kommunen i ett år och jag tycker det är väldigt roligt att få vara med och bidra till en samhällsviktig funktion.

  - Gata Park är kommunens väghållare och vi driftar och underhåller kommunens gator, vägar och gång- och cykelbanor. Vi har också hand om all kommunal platsmark, som parker och torg, lekplatser och trafiksäkerhetsfrågor.

  - Något som kanske inte alla vet är att vi också arbetar med upplevelsen av trygghet i kommunen. Vi hanterar klottersanering och ser till att våra utomhusmiljöer känns trygga, till exempel genom belysning eller genom att laga något som gått sönder.

  - Vi är också de som pyntar kommunen till jul, påsk och allhelgona. En uppskattad årlig händelse är marschalltändningen till Lucia. Jag har fantastiska medarbetare som vill glädja de som lever och verkar här. Det är roligt att se hur glada människor blir.

  Vad gör du en vanlig dag på jobbet?

  - Jag har en tjänst där jag får arbeta både operativt och strategiskt. Det kan handla om allt från att möta kommuninvånare som har synpunkter eller förslag, eller att arbeta med arbetsmiljö eller investeringsplanen för 2024. Ingen dag är den andra lik. Vi jobbar med ett väldigt brett spektrum av frågor och vi får många beställningar från andra förvaltningar, som att ett träd behöver sågas ned eller att motionsspåret behöver grusas. Sedan har jag mycket kontakt med våra medborgare.

  Vad är det roligaste med ditt jobb?

  - Jag får känna att jag gör nytta för samhället. Sedan tycker jag om att tjänsten är så varierad.

  Berätta något som alla inte vet om just ditt jobb?

  - Vi på gata park underhåller 115 km gator och vägar och 52 km gång- och cykelbanor runtom i hela kommunen. Totalt rör det sig om över en miljon kvadratmeter som vi hanterar.