Diana, teamledare

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Möt Diana som är teamledare på lönehenheten som har koll på lagar och regeler och som också har mycket daglig kontakt med medarbetare och chefer.

  Varför har du valt att jobba inom just ditt yrke?

  - Lönebranschens mångsidighet är det som lockat mig mest. Att arbeta med löner innebär att man står mitt emellan HR och ekonomi och kräver att man ständigt håller sig uppdaterad vid förändringar i lagar och avtal. Jag har arbetat i kommunen i 4,5 år, än så länge!

  Vad gör du en vanlig dag på jobbet?

  - Jobbet består mestadels av arbete vid datorn. I lönesystemet arbetar jag utifrån rapporter där jag ser över och gör rimlighetsbedömningar av det medarbetarna har registrerat, med utgångspunkt i vad som regleras i lagar och kollektivavtal. Mailen är ett av mina arbetsverktyg och jag har mycket kontakt dagligen med medarbetare, chefer och systemleverantörer. Jag ser även till så att mina kollegor har de förutsättningar de behöver för att kunna utföra ett så bra jobb de kan, både kortsiktigt och långsiktigt.

  Vad är det roligaste med ditt jobb?

  - Det allra roligaste är att jag får kommunicera med så många människor varje dag! Jag gillar när man tillsammans kan hitta arbetssätt som gynnar bägge parter och där man kan dra nytta utav varandras kompetenser! Jag upplever att Hallstahammars Kommun är en väldigt tillåtande arbetsgivare när det gäller att tänka nytt och att få möjligheter till att utvecklas i sin yrkesroll.


  Berätta något som alla inte vet om just ditt jobb?

  - Om vi en dag skulle sakna de tekniska hjälpmedlen vi har för lönearbetet så kommer vi att kunna räkna lönerna manuellt tack vare den kunskap vi tillsammans besitter inom Löneenheten. Det krävs alltså långt mer än bara ”en knapp” för att få jobbet gjort!