Fler webbplatser

test

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

I denna ruta skriver du ingressen. Ingress är en kort sammanfattning eller inledning som talar om vad läsaren kommer att möta på den här sidan.

Huvudregeln för all text, särskilt på webben – håll det enkelt och skriv det viktigaste först. Använd alltid klarspråk och tänk alltid på vem du riktar dig till.

Ett tips! Föreställ dig att personen som ska läsa din text:

 • har ett problem att lösa eller vill få information om något
 • står stressad på bussen på väg till jobbet
 • läser webbtexten i sin mobil
 • inte kan språket så bra (har ett annat modersmål)

Lyckas du nå fram med ditt budskap i den situationen har du gjort ett jättebra jobb!

Bilder ska bara användas om de tillför texten något

Våra besökare har ett syfte när de surfar in på kommunens webbplats. Oftast vill de göra något; ansöka om något, hitta en person, ge en synpunkt eller få information om något. Allt som oftast använder de en mobil eller surfplatta med begränsat skärmutrymme. Därför bör vi vara återhållsamma och bara använda bilder när de tillför innehållet på sidan något.

Bildbanken MediaflowPro innehåller bilder alla kan använda

De flesta bilderna på vår webbplats hämtas från bildbanken MediaflowPro. Dessa bilder är fria att användas av dig, webbredaktör.

Bilder från bildbanken hämtar du via modulen "Bild från MediaflowPro" (den blå exempelbilden). Förutom att välja bild i bildbanken ska du även välja vilken bildstorlek som passar din bild. Välj mellan tre formatmallar för externwebben:

 • Externwebb liggande bild (450x300 pixlar)
 • Externwebb stående bild (300x450 pixlar)
 • Externwebb hel bredd (1500x500 pixlar)

Ta bort de bildmoduler du inte använder

Har du inget behov av att infoga bild på sidan tar du bort modulen "Bild från MediaflowPro". Behöver du istället infoga fler bilder lägger du till fler bildmoduler. Antingen kopierar du den befintliga modulen, klistrar in och byter bild, eller så lägger du till ny modul "Bild från MediaflowPro".

Använd beskrivande underrubriker för att underlätta och leda läsaren rätt

För underrubrikerna nöjer vi oss här på webben med två rubriknivåer; Rubriknivå 2 och Rubriknivå 3. Det är viktigt av tillgänglighetsskäl att alltid använda formatmallar och nivåerna i rätt ordning. Alltså alltid nivå 2 före nivå 3. (Rubriknivå 1 är per automatik sidans huvudrubrik, eller namn.

Lyft fram sådant som är särskilt viktigt

Använd gärna punkt- eller numrerade listor (formatera dessa med formatknapparna). Du kan vid behov fetmarkera eller göra text kursiv för att framhäva något. Använd däremot inte detta sätt för att markera rubriker. Då ska istället formatmallarna (rubriknivå 2 och rubriknivå 3) användas.

En numrerad lista ser ut så här:

 1. En första punkt
 2. En andra punkt
 3. En tredje punkt

En särskilt formaterad punktlista för länkar

Under knappen för punktlistor finns en speciell punktlista - Länklista. Denna foramtering ska du använda när du länkar till andra webbsidor här på hallstahammar.se men också till andra webbplatser eller till dokument.

En länklista kan se ut så här:

Tänk på detta när du länkar

 • Oftast lämpar det sig bäst att samla länkarna antingen efter avslutat stycke eller sist på sidan.
 • I vissa fall kan du även länka i brödtexten.
  Observera att detta ska användas med måtta då det försämrar läsbarheten.
 • Länktexten ska tydligt beskriva vart länken leder.
  Tips! Testa att läsa varje länk lyft ur sitt sammanhang. Går det att förstå vart länken leder enbart med hjälp av länktexten?
 • Någon alternativ (Alt) text ska inte längre skrivas. Detta behövs inte då själva länktexten ska vara tydlig nog.
 • Länkar till andra webbplatser eller länkar till webbsidor på vår egen webbplats ska inte öppnas i nytt fönster eller ny flik.

Kontaktuppgifter visas med kontaktkort

Där kontaktuppgifter behöver anges visas de ut med hjälp av kontaktkort placerade överst på sidan. Grundregeln vi använder på vår webbplats är att i första hand hänvisa till kundcenter för kontakt och mer information. Där det är befogat kan andra kontakter visas ut.

Behöver kontaktuppgifter ändras gör du det i själva kontaktkortet. I och med det slår ändringarna igenom på alla sidor där kontaktuppgifterna visas ut.

Viktigt att du inte skriver kontaktuppgifter med namn, telefonnummer och e-postadresser i löpande text, då dessa riskerar att bli inaktuella.

Klicka in dig i kontaktblocket och peka ut rätt kontaktkort

I mallen för standardsida finns två kontaktkort inlagda; ett med kundcenters kontaktuppgifter och ett exempelkort. Genom att klicka in dig i "Kontaktblocket" når du kontaktkortsarkivet och kan där leta upp och välja det kontaktkort som ska visas i kontaktblocket.

Ta bort kontaktkort som inte behövs

Har du inte behov av alla kontaktkorten (eller inget alls) tar du bort antingen den ena eller båda spalterna som ligger i modulen "Kontaktkort".

Beskrivning av sidans innehåll måste fyllas i innan publicering

Innan du kan publicera sidan måste fältet med rubriken "Beskrivning" (Egenskaper/Metadata) fyllas i. I detta fält lägger du till ord som beskriver vad sidan innehåller. Alternativt kan du klistra in det du skrivit i ingressen, som ska vara en kort sammanfattning av sidans innehåll.

De uppgifter som läggs in i fältet "Beskrivning" visas ut under sidans rubrik på antingen områdesstartsidan eller samlingssidan (den sida som är överordnad sidan du just skapat).

Text

Text

Text

Text

Text

Text

 • Ingen giltig användare vald.