Kvarteret Fasanen

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  I kvarteret Fasanen, mellan Bondegatan i norr och Trädgårdsgatan i söder, kommer såväl villor, radhus som flerbostadshus att kunna byggas. Byggplanerna för det nya området för också med sig att nya gator ska anläggas och vatten- och avloppsledningar dras fram.

  Skiss över kvarteret Fasanen

  Villor på Sidensvansvägen

  Villatomterna får adress Sidensvansvägen och där styckas 13 fastigheter av.


  Rad- och flerbostadshus på Rosenfinksvägen

  Utefter Rosenfinksvägen planeras dels radhustomter, dels flerbostadshus som får vara maximalt tre våningar höga. En blandad bebyggelse bidrar till att området attraherar en bredare målgrupp av invånare.

  Husen som ska byggas på Rosenfinksvägen kommer uppföras av privat entreprenör.

  Enkelt och nära att bo i kvarteret Fasanen

  Kvarteret Fasanen har närhet till både förskola och skola. Det är en dryg kilometers promenad till centrum där du lätt kan ta bussen till Västerås. Ungefär en och en halv kilometer norrut ligger Motionscentrum med fina motionsspår och en skidbacke med lift.

  Närmaste hållplats för kommunens avgiftsfria busslinje Brukslinjen, ligger cirka 400 meter från kvarteret Fasanen. Brukslinjen går genom Hallstahammar vidare till Kolbäck, Strömsholm och Borgåsund. Bussresandet inom kommunen är helt avgiftsfritt för resenärerna.